Geleceğin Meslekleri - TISK - İşveren Dergisi
16446 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Haberin orijinal hali için aşağıdaki sayfaları tıklayınız

Kapak, Sayfa 1, Sayfa 2, Sayfa 3


 

 

Dünya yeniden büyük bir değişim evresinde.

Kabul görmüş genel söylem; ‘ekonomik kriz’ geçirdiğimiz. Oysa artık çoğunluk; ‘evet epeyce ciddi
bir trübülans geçirdik, ama bu pek öncekilere benzemiyor, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
galiba’ demeye başladı.

Doğrudur. Dünya yep yeni bir döneme daha girdi. Sıkıntıları ‘kriz’ olarak nitelemek hem yetersiz,
hem yanlış olur.
Geçirmekte olduğumuza, ancak; evrim diyebiliriz. Tarım, sanayi, sanayi sonrası
bilgi toplumu, dijital dünya derken, şimdi; oldukça sancılı bir biçimde ‘Sibernasyon Çağı’na girdik.
Bundan böyle yapmamız gereken, ‘sıkıntıları ne zaman, hangi paketlerle atlatır, yine eski güzel
günlere döneriz’ diye düşünmek yerine; bu büyük dönüşümü yönetmek üzere ne olup bittiğine
doğru teşhis koyup, doğru sorular sorup, geleceği tahmin değil, tasarlamak için harekete geçmek.

Son yirmi yılda, Internet ve GSM dünyası, tüm iş, yaşam modellerimizi baştan aşağı dönüştürmüştü.
Şimdi,  Sibernasyon  Çağı’nda;  daha  da  hızlısını  ve  derinini; ‘Nano  ve  Genetik’  teknolojilerin
tetikleyeceği değişikliklerle yaşayacağız. Sibernasyon; insan aklı ile teknolojinin ve dış-zekanın birlikte
karar verme, problem çözme ve üretme süreçlerinde, aktif olarak birlikte rol alacağı ilk dönem.

Dünyanın geçirdiği evrimlerde; tarım işçiliğinden, mavi iş önlükleri giyerek fabrika işçisine dönüşen,
bilgi devrimi çağında da mavi önlüklerini çıkarıp, kurumsal alanların beyaz gömlekli ofis çalışanları
haline gelen insanlar; Sibernasyon Çağı’nda ya yerlerini robotlara, akıllı makinalara bırakacak, ya
da onlarla omuz omuza çalışacaklar.


İşsizliğin ve gelecek kaygısının tüm dünyada giderek en önemli sorun haline gelmesinin temelinde
bu kaçınılmaz değişim, dönüşüm yatmaktadır.

Sanayi ve sanayi sonrası toplumların koşullarına uygun yapılanan ’istidam’ modellerine bir daha asla
geri dönemeyeceğimizi uzgörmek, bir kehanet ya da tahmin değildir.


Eriştiğimiz teknoloji, bilgiye erişim, senaryo kurgulama kapasitesi, aklımızı kullanma yetkinliklerimizle,
iş ve meslek alanındaki olası, iyi-kötü senaryoların tamamı ‘iş bulma, istihdam’ modellerinin yerini; ‘iş
kurma-girişimcilik’ akımlarının alacağına dair kuvvetli sinyaller vermektedir.

Önümüzdeki on yılda, sanayi’nin % 80’lere varan ekonomik ağırlığı, % 20’lerdeki servis, hizmet
sektörlerine kayacak, sanayi tesisleri ya kapacancak, ya büyükler tarafından satın alınacak.
Üretime
devam eden ya da büyüyenler; ileri teknoloji kullanan, mutlaka nano ve genetik temelli dönüşüm
geçirecek, standart rutin işleri makinalara yaptıracaklar. Bu tür iş yerlerinde istihdamı devam edecek
personel; mutlaka çok yaratıcı, tasarımcı, uzman, alanıyla ilgili son teknolojiye hakim insanlardan
oluşacak.

İş yerlerinde sabit ücretle çalışanlar kadar, dışardan kontratlı, serbest zamanlı, esnek zamanlı,
mevsimsel, proje temelli vbg çeşitli modellerde emeğini, uzmanlığını satan taşeronlar olacak.

Küçük, bireysel internet girişimciliğinde, patlama yaşanırken, her şeye rağmen teknoloji algısı,
bilgisi, uzmanlık alanı geliştiremeyenler ise sosyal sorumluluk, sivil toplum örgütleri, işsizlik
sigortası örgütlerince kollanacaklar.

Gelecekte her meslek ve alan dönüşecek; tüm alanlar için ‘en iyiler’ başarılı olacak. parlayacak.
Diploma, okul adı vbg önemini yitirecek, deneyim ve bilgiyi, kaynakları akıllıca, stratejik,
sürdürülebilir şekilde anlamlandırma, işi yapma özellikleri önemsenecek.

Şu anda bilmediğimiz, binlerce yeni meslek, iş alanı doğacak. Bunların çoğu internet üzerinden
yapılabilir şekilde olacak.Gelecekte parlama olasılığı yüksek meslek, alan ve iş modellerine dair esinlendirici bilgileri aşağıda
paylaşıyorm;

Her alan ve meslek için geçerli olacak trendler;

1. Farklı, faydalı ve yaratıcı olmak
2. Nano ve genetiği iyi anlamak
3. Teknoloji algı ve kullanımını yüksletmek
4. Multidispiliner düşünmek-yapmak
5. İngilizce bilmek

Gelecekte önem kazanacak meslekler:

• İnternet Pazarlama Uzmanları
• Anti Terör Uzmanları
• İş Terapistleri
• Network Uzmanları
• Web Uzmanları
• Sürdürülebilir İş Modeli Uzmanları
• Etki ve Mahremiyet Koruyucuları
• Sağlık Karantinacıları
• Biyoloji ve Gen Uzmanları
• İçerik Yaratıcılar
• Matematikçiler - Simülasyoncular
• Holografikerler
• Yaşam Koçları - Gurular
• Rüya Gerçekleştiriciler
• Tasarım Guruları
• Enerji ve Kaynak Müfettişleri
• Ekomanüpülatif Çiftçiler ve Balıkçılar

• Taşeron- Fason Yöneticiliği

Kurumlar sabit, ücretli çalışanlar kadar, hatta daha fazla, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız
hizmet sağlayıcı kişi ve/veya küçük-butik kurumlarla çalışacaklar. Taşeron- Fason Yöneticiliği
Değişik yapılardaki çok sayıda taşeron-fasoncu arasındaki rekabeti yönetmek ve uyumu
sağlamaktan sorumlu olacaklar.

• Değişim Yöneticiliği

Güncel operasyon sürerken, kurumların gelecek hedeflerini oluşturmak ve bunlara ulaşmak için 
değiştirilmesi gereken alanları (insan, teknoloji, ürün, hizmet, süreç, paydaş, iletişim vbg tüm
unsurlar) uzgörüp, planlamak, iletişimini ve hazırlıklarını yapmak, teknolojik gereksinimlerini
saptayıp, tedarik etmekle uğraşacaklar. Mevcut sistemin trübülansa girmeden akarcasına sürekli
değişim geçirmesine liderlik edecekler.

• Yönetici Menajerliği
Her türlü kurum için en önemli kaynak, sermaye; bugünkülerden daha da üstün özelliklere sahip,
yaratıcı insanlar olacak. Bu kişilerin en doğru işlerde olmalarını sağlayan, onları portföylerinde
bulunduran menajerleri olacak. Tıpkı bugünün Sektöründe dev dünya şirketlerinin tepe
yöneticilerinin kariyer ajansları gibi. Bu hizmeti bireyler kendileri de satın alacaklar.

• Hot-line İşletmeciliği
Teknik sorunları yerinde saptayıp, onaran tamircilerin yerini, uzaktan onarım yapan akıllı yazılımlar
ve 3 boyutlu hologramlar alacak. Bugünün teknik servisleri bu şekle dönüşecek. Mekanik arızalar
tamir edilmeyecek. Gerektiği durumlarda fiziksel tamir olmayacak, tüm parçalar değişebilecek.

• Akıllı tedarik yöneticiliği
Tedarik zinciri yöneticiliği, inovasyondan, üretime, ambalajlamadan, stoklamaya, taşımaya,
faturalamaya, pazarlamadan satışa kadar tüm süreçlerde etkin ve sorumlu olacak. Tedarik Zinciri
Yöneticiliği, Akıllı Tedarik Yöneticiliğine dönüşecek. Akıldan-Tezgaha kadar ve hatta yeniden
dönüşüme kadar, tüm süreçlerde etkin olacak, maksimum düzeyde yazılım, uzaktan tanıma
sistemleri ve robotik cihazlar kullanılacak.

• Sanal Market işletmeciliği
Bugünün perakende sektörü yöneticilikleri büyük ölçüde Sanal Market İşletmeciliği ve Yöneticiliği
ile yer değiştirecek. Her türlü alışverişin çoğu internet üzerinden yapılacağından perakende satış
noktalarının ve bu tür mekanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış tüm diğer servis
sağlayıcı kişi ve kurumlar robotik, sanal sistemlerle yer değiştirecek. Tüm bu sistemlerin yöneticiliği,
yaratıcı uygulamalar geliştirilmesinden sorumlu poiziyon; Sanal Market İşletmeciliği olacak.

• Robotik Sorunlar Avukatlığı
Üretim ve hizmet alanlarında satın alınan robotların kullanımında karşılaşılan sorunların çözümünde,
robotları üreten, satan, kullanan kişi ya da kurumların hak ve sorumlulukları alanında çalışan sektörel
uzman Avukatlar olacak.

• Senaryo Tasarımcılığı
Eğitim, iletişim sistemlerinde bir şeyleri anlatmak ve sadece film izletmek yeterli olmayacak. 5
duyuya hitap eden 3 boyutlu görsellerin, uygulamaların cazibesi artacak. Her türlü konu için
senaryo yazmak, hikaye kurgulamak onları çekmekten, teknolojiye aktarmaktan daha aranılır bir
özellik olacak. Kurum ve kişilerin geleceğine ilişkin uzgörüleri senaryolaştıran, strateji gelişimine
yardımcı olup, zemin hazırlayan senaristler en aranan mesleklerden olacak.

• Yapay Zeka Pazarlamacılığı
İnsan düşünce sisteminin elektronik cihazlara aktarılması sonucu ortaya çıkacak ürünlerin satıcıları.
Örnek bir pazarlamacı sunumu ‘’Bakın bu küçük aleti uyurken odanıza koyarsanız, siz uyanırken
vücut ısınızın değişiminden, beyin dalgalarınızdan bunu anlayıp, ışıklarınızı, açacak, sevdiğiniz müziği
başlatacak, oda sıcaklığını sizin istediğiniz düzeye getirecek sistemleri çalıştıracak’’ şeklinde olacak.

• 5 duyu Reklam Tasarımcılığı

Yapay zeka ile koku almak, dokunuş hissetmek vbg duygular da uzaklara iletilebilecek. 5 duyuyu
hissettirebilecek teknoloji ile sunulan reklam spotlarının tasarımcılığı en popüler, yaratıcılık
gerektiren alanlardan olacak.

• Soru Bankası Tasarımcılığı

İnsanların kapasiteleri giderek artacağından, gelişim sağlayacak, yeni şeyler sorabilmek zorlaşacak.
Yenilikleri tetikleyecek soru sorabilmek ayrı bir uzmanlık alanına dönüşecek. Sektörel, tematik soru
bankaları gelişecek. Bunların tasarımcıları en arananlardan olacak.

• Elektronik gazetecilik
Ekolojik nedenlerden ve yeni nesillerin algı sistemlerindeki evrimsel değişikliklerden dolayı kağıttan
öğrenmenin yerini internet üzerinden dijital gazetecilik, mobil yayınlar vbg alacak. Statik haberlerin,
fotoğrafların yerini hareketli, sesli yayınlar alacak. Erişimleri, içerikleri, zamanlaması vbg de kişisel
tercihlere göre seçilebilir nitelikte olacak.

• Duygu Tasarımcılığı

Genetik ve nano teknolojilerin gelişmesi ile yapılacak işe, yaşanılacak duruma uygun duyguların
belirlenmesi ve gerekli kimyasal drog reçetelerinin, yapay zeka, sanal ortam uygulamalarının
kurgulanması mümkün olacak. Bunu ihtiyaca göre Duygu Tasarımcıları yapacak. Bugünün ‘’image
maker’ları’’ muhtemelen bu işleri yapıyor olacaklar.

• Gen Terapistliği

‘’Geçmiş olsun, hayrola neyiniz var?’’ dendiğinde verilecek yanıtlar çok daha özel ve belirgin olacak.
‘’göğüs hücrelerimdeki genlerde sorun var, gen terapisi alıyorum’’ gibi… Bozuk genlerin tespiti ve
düzeltilmesi ile ilgilenen, hatta gen haritasına göre ileride bozulacak genleri önceden tespit edip,
önlem alacak programları geliştirenlere Gen Terapistleri diyeceğiz ve bu meslektekilere çok önem
vereceğiz.

• Genetik Ekonomi
Genetik teknolojiyle ilintili her şey, tıpkı bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri, iş
alanları oluşacak. Oluşmaya başladı bile. Bu tür sınırsız ürünün satış piyasasının yönetilmesi, yepyeni
bir ekonomik yapı ve boyut yaratacak. Tüm güç dengeleri genetik teknoloji ve ürünlerine sahip kişi,
kurum, toplumlar lehine değişecek.

• Bilgi Madenciliği
Sınırsız bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanların; ‘’neyi bilmek, neyi bilmemek gerekli,
gerekli olmayanlar nasıl elenecek, asıl ve öncelikli olanlara nasıl erişeceğim?’’ sorularına yanıt
vermeye yarayacak sistemlerle uğraşanlara ‘’bilgi Madencileri’’ denecek. Bilgi okyanusundan
iletişim teknolojileri, yapay zeka uygulamalarıyla güncel global gelişmeleri yakalamak, ayıklamak,
birleştirmek, gerekli ve öncelikli olanları seçmek, kullanılabilir hale getirmek başlı başına ve en
önemli iş alanlarından biri olacak.

• Alternatif Besin Müh.
Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sıvılara dönüştürülmesiyle
uğraşacaklar. Genetik ve Nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanların beslenme
ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar. Geleneksel tarım, hayvancılık, kaynakları,
üretim sistemleri insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta, yararlı olmakta yetersizleşiyor.
Buna çareyi alternatif besin mühendisleri bulacak, diyet reçetelerinden kurtulacağız.

• Franken Food Denetçiliği

Genetiği ile oynanmış ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için oluşacak denetim mekanizmaları
ve bunları uygulayanlara denecek.

• Siber Teknoloji Mühendisi
Insansı robotik sistemler, yapay zeka ve bunların entegrasyonu üzerinde çalışacak hayati
mesleklerden biri olacak.

• Enformasyon-Bilgi Mühendisi
Bilgi Madencilerinin işlediği , derlenmiş bilgilerin uygun kişilere, uygun içeriklerde ve formatlarda
iletilmesi için çalışanlara denecek.

• Nano Yapı Mühendisi

Nano teknolojinin inşaat, yapı sektörüne kazandıracağı ürünleri maksimumda geliştiren, kullanan,
bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak dal. Geleceğin mimar ve mühendislerine benzer işleri
yapanlar sadece yaratıcılıklarını kullanacaklar, çünkü tüm hesap ve çizimleri, üstelik boyutlu prova
verecek şekilde robotik sistemler yapacak.

Aşağıdaki makaleleri de okumanızı öneririz;

Gelecekte zenginliğin alfabesi: ATCG

2025´te ofisler böyle olacak

Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak

Kriz, İstihdam ve Geleceğin Meslekleri, İş Modelleri, Çalışma Ortamları

Gelecekte iş ve çalışma modelleri


Özgeçmiş Out! ÖZGELECEK In!
 

Ebru Baran - Star Gazetesi haberinin orijinal kupürü

Ebeveyn-Çocuk Eğitim Sözleşmesi - Ufuk Tarhan 

Geleceğin meslekleri hakkında ne biliyoruz? 

Geleceğin mesleklerine, iş modellerine dair 
Ufuk Tarhan´ın kapsamlı yazıları bu linkte ve o yazı
altındaki 
diğer linklerde

Dijital Ok yaydan Çıktı! 
Meslek yok, beceri var! Zorlu Dergi Ropörtajı...
MOOC nedir? Eğitimin Geleceği #Eğitim #Gelecek
İşin geleceği, Future of Work - Online Learning - Online Öğrenme - Otodidakt - Video - Türkçe Alt Yazılı

Kendi Kendine Öğrenme - Otodidakt 
İş dünyasının geleceği - Pdf 
İş dünyasında gelecek "yönderlerin" - Sabah İşte İnsan  
Dijital Ok Yaydan Çıktı - Zorlu Dergisi 
Yeniçağ KOBİ ler için tam bir fırsat çağı! - Kobitekc.om
Geleceğin iş modelleri ve meslekleri - Ufuk Tarhan Blog 
E-Skill, E-Beceri, E-Yetkinlik, E-Kimlik, Dijital Kimlik veeee Dijital Beceri şart! Hızlı balık, mor inek out!
Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak
Gelecekte iş ve çalışma modelleri
Gelecekte zenginliğin alfabesi: ATCG
Geleceğin Meslekleri - TISK - İşveren Dergisi
Özgeçmiş Out! ÖZGELECEK In! 
2025 Ofisleri böyle olacak ... - Hürriyet Kampus - Burcu Özçelik
Gelecekte ofisler ve çalışma ortamları
İşsizliğin, bordro mahkumluğunun panzehiri; Solo Girişimci- Solopreneur
Yeniçağda; Multi değil, Omni yaklaşım ve T insan
Steve Jobs´un 10 Emri - Infographic
Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak

                                                                      ****************************** 

Daha iyi bir gelecek için hizmetlerimiz hakkında bilgilenmek, 
Seminer-Workshop-Moderasyon-İçerik-Etkinlik Kurgusu vb. talepleri için görüşmek, 
Özel-özgün çalışmalarla işinize, hayatınıza dair iyileştirmeler yapmak üzere
 Antrenörlük almak 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;

Başvuru ve sorularınız için lütfen > burayı tıklayınız

Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)

Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  Twitter ve Facebook dan takip edebilirsiniz.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın