Meslek yok, beceri var! Zorlu Dergi Ropörtajı...
8661 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Kapak Dosya: Postmodern Yaşam/Kariyer; Meslek yok, beceri var!..Ufuk Tarhan, Fütüristler Derneği Başkanı (2009-2012).

Gelecekte, daha az çalışan, daha mutlu, her an kendini geliştiren, daha bilinçli, hibrit bir toplum
yapısının bizi beklediğini düşünüyor.

"Bir ekonomist nano teknoloji, bir mimar bilgisayar mühendisliği bilecek. Gelecekte mesleklerden
çok beceriler ön plana çıkacak" diyor...


Röportaj: Ulaş Atay 

Bir fütürlstln gözünden ..

İnsan ilk defa bilgiyi, teknolojiyi, aklını ve duygularını entegre bir şekilde kullanmak üzere bu
kadar yetkin bir hale geldi.

• Daha çok paylaşmak zorunda olduğumuzu kabul edip daha makul, daha akılcı, kaybettiği değerleri
geri alan daha çok seven ve sayan insanlar olmak zorundayız. 

• Türküz, doğruyuz, çalışkanız ... Kendimize çok ulvi özellikler atfediyoruz. Hayır, hiç de öyle değiliz. 

• Son 10-15 yılda internet ve GSM dönüştürüyordu, şimdi ise nano teknoloji ve genetik dönüştürüver.
Genetikle canlıların formülünü, nano teknoloji ile her şeyi moleküler yapısını çözüvoruz, Artık her şeyi
baştan aşağıya yeniden yapabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle şu anda uyguladığımız sistemlerin
sürdürülebilirliği yok.

• Eğitim süreleri çok kısalacak. Çocukların, sınıfta hoca dinleyerek, proje yaparak, belli bir standart
içinde eğitim alması konusunda daha fazla ısrar edemeyiz. 

• Eskiden parayla saadet olmaz deniyordu. Bu daha sonra parayla saadet olura döndü. Şimdi ise
"neyle saadet olur?"u arıyoruz.

• Meslek tanımları aslında beceriyi, uzmanlığı, karşılanan ihtiyacı, çözdüren problemi ifade etmeli.
Bu açıdan bakınca meslek tanımları, içerik ve karşılanan ihtiyaç açısından ve gelecekteki gelişim,
dönüşümlere cevap verme açısından yetersiz.

• Toplumsal huzur ve barış için sivil toplum kuruluşlarını önemi daha da artacak. 

• Bize empoze edilen, dünyadan uzaklaşmayı başardığımız zaman, müthiş bir olasılıklar evreni ile
karşıla acağız.
 

Gelecekte bu çağın aptallıkları da bilgelikleri kadar önemli olacak...

Dünyayı nasıl bir gelecek beklediğine dair kafa yoran herkes, insanlığın önemli bir geçiş döneminde
olduğu konusunda hemfikir.


Her gün değişik bakış açıları, yaklaşımlar ve düşünceler konuk oluyor hayatlarımıza. Aforizmaları ile
tanınmış Polonyalı yazar Stanislaw Jerzy Lec´in dediği gibi "Bu çağın aptallıkları da bilgelikleri kadar
önemli olacak gelecekte."


Fütüristler Derneği (TFD) Başkanı Ufuk Tarhan da, "ileride, bugünün jenerasyonuna bakıldığında
dünyanın en fazla buluş üreten insanları denme olasılığı çok yüksek. Dünyanın devamlılığını
sağlamış ya da yok olmasına sebep olmuş jenerasyon denebilir"

sözleri ile Lec´in görüşünü destekliyor. insanların eskiye oranla rasyonaliteye daha fazla önem
vermeye başladığını belirten Tarhan´a göre, insanlar hem zorunluluk hem de sorumluluktan dolayı
daha iyiyi arıyor:

"Bugün çalıştığımız gibi çalışmayacağız. iş tarifi, para kazanma tarifi ve bunlarla ilgili ihtiyaç kurgumuz
değişecek. Bugün para lazım diyoruz. O parayı kazanmak için de iş lazım diyoruz. Gelecekte daha da
ucuza ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz için insanlar çalışmaya bugünkü kadar ihtiyaç duymayacak.
Manevi anlamda da sistem içi kalma düşüncesinden sıyrılmış olmak ve çalıştıklarında da ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeyde çalışmak onları daha mutlu edecek." 
 


Gençleri kurtarmalıyız!

Tarhan, yetişkinlerin, gençlerden BÜYÜk beklentileri olmasını şiddetle eleştiriyor. Bu konuda en fazla
tepki gösterdiği sözlerden biri de, sık sık duyduğumuz, "Bu gençler de sıkıya, çok çalışmaya gelemiyor".
Tarhan "Niye gelsinler?" diye soruyor! Gençlerin bu kadar mutsuz olmasında ebeveynlerin ve
eğitmenlerin de büyük sorumluluğu olduğunu belirten Tarhan´ın, bu sorunun çözümüne yönelik oldukça
orijinal bir de fikri var:

"Ebeveynlerin, eğitmenierin ve şirket yöneticilerinin ´yeni dünya´ ile ilgili eğitim almasını hararetle
öneriyorum.
Bu üç grubun, gençler üzerindeki mezalimine son vermesi gerekiyor. Gençlerin her şeyi
öğrenmesini, geleceği kurmasını ve kurtarmasını bekliyorlar. Gençlere bu kadar yüklenmemeli bence.
Biz önce kendimizi yetiştirmeliyiz".

Eğitim sistemi çöküyor...

En çok diplomalı işsize sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğuna, ancak bunun dünya genelinde
yaşanan bir sorun olduğuna dikkat çeken Tarhan,
eğitim sisteminin dünya genelinde çöktüğünü
düşünüyor; "Eğitim belirli bir süre ile kısıtlı bir şey olmaktan çıkacak ve ömür boyu devam eden bir
yapıya bürünecek. Eğitim bugün dahi birden çok disiplini ilgilendiriyor, yarın bu durum daha da artacak.
Örneğin ben bir ekonomist olmama karşın, genellikle tıp fakültelerinde konuşmalar yapıyor, nano
teknoloji ile ilgili bilgiler veriyorum. Ayrıca inşaat sektörüne yönelik çalışmalar da yapıyorum.

Artık insanlar herhangi bir dalda sabit kalmayacak. Kendi dalıyla ilgili mümkün olan en çok şeyi
öğrenecek, ama diğer her şeyden de bir parça bilmesi gerekecek." Türkiye´nin, adaptasyon ve
dönüşüm yetkinliğinin geliştirebileceği bir eğitim sistemine ihtiyacı olduğunu
düşünen Tarhan,
meslek liseleri ya da meslek yüksek okullarındaki tezgahların ya da simülasyon programlarının
tamamen zamanın gerisinde ve kullanışsız olduğunu ifade ediyor. Her parçası elektronik olan hibrit
otomobillerin, holografik tamir programlarıyla dünyanın herhangi bir coğrafyasından bakılır hale
geldiğinin, ama Türkiye´de hala torna tezgah ustası yetiştiren meslek liselerinin konuşulduğunun altını
çizen Tarhan,

"Bugünkü bölümlerin, mesleklerin aslında işlevselliği kalmadı. Yeniden ve daha çok alt kırılımla,
birbirine ilintilendirilerek yapılandırılmaIl. Sanayi-iş dünyası ile birlikte eğitim, araştırma ve geliştirme
yapabileceği sistemlerin kurulması da şart. Eğitimciler, ´Eğitim bizim işimiz, en iyisini biz biliriz´
yaklaşımını terk etmeli" diyor.


Tarhan, Türkiye´de hangi üniversite mezunlarının iş bulamadığı üzerine yapılan bir araştırmada,
bilgisayar mühendislerinin ve gazetecilik yüksek okullarından mezun olanların işsizlerin önemli bir
bölümünü oluşturmasını da son derece doğal karşılıyor. Bu alanlarda verilen eğitimin ve eğitmenlerin
geleceğe yüzünü dönememiş, arkada kalmış ve birden çok akademik disiplinle ilgili olmayı
başaramamış olduğunu düşünüyor:

"Bu meslekler yeniden tarif edilmeli ve teknolojiye entegrasyonları yapılmalı. Ayrıca mesleğini belirgin
bir ya da birkaç alanda uzmanlaşarak yapamayana talep olmaz
".


Benzeri bir yorumu gazetecilik için de yapan Tarhan, gazetecilerin, belirli alanlarda uzmanlık
geliştirerek yetiştirilmediklerini; okullarda, işlevsiz, yararsız, geride kalmış, çağa yetişememiş bir
gazetecilik eğitimi verilmesinden dolayı da medya kuruluşlarının gazetecilik okumuş değil, diğer
alanlardan mezun olmuş ve gazetecilik becerilerini çalışma sırasında kazanabilecek potansiyelde
insanları tercih ettiğini dile getiriyor. 
 

Meslek yerine beceri...Tarharı. zaman geçtikçe mesleklerin değil, becerilerin ön plana çıkacağını düşünüyor. Ayrıca
gelecekte, bugün birbirinden farklı görünen mesleklerin daha yakın bir hale geleceğinin de altını çiziyor
Bir dönem iyi liderliğin mottosunun "çok kültürlülüğü yönetebilmek" olduğunu yakında ´çoklu
jenerasyon yönetebilmek´
konseptinin ekleneceğini düşünüyor. 
 

İşsizlik algısı değişecek...

İş modelleri değişeceği için, işsizlik kavramının da bugünkünden farklı bir anlam taşıyacağını düşünen
Tarhan, iş çeşitliliğinin artacağını ve iş olarak tanımlamadığımız pek çok faaliyetin iş haline geleceğini
savunuyor:


"Pek çok insan uzman danışmanlara dönüşecek. Kendi işlerini yaparak, sadece bir yerden değil pek çok
yerden ücret alacak ya da verdikleri hizmeti takas yoluyla sunacak."


Tarhan, bugünkü şekli ile çalışmayı modern köleliğe benzetiyor ve pek çok kişinin bu çalışma şeklinden
şikayetçi olduğunu belirtiyor. Esnek çalışma saati uygulamasının şart olduğunu, bu yöntemi uygulayan
pek çok şirketin başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkat çekiyor.

Her anlamda hibrit olacağız...

Geçmişle gelecek arasındaki koprünün hibrit toplum yapısından geçtiğini düşünüyor. Sosyal, ekonomik,
psikolojik ... Bu düşüncesini şu sözlerle açıklıyor: "Gelecekte, geçmişte yaptığımız hataları nasıl
yapmayacağımızı artık görüyoruz. Ancak pat diye geleceğe atlayamıyoruz. Bunun için bir geçiş, hazırlık
sürecine ihtiyacımız var. Bu da hibrit bir dönemden geçiyor. Biraz eskiden etkilenerek, biraz geleceğe
adım atarak ... ihtiyacımız olan en önemli şey esneklik.

Bu karmaşayı, bu dualiteyi, bu hibrit ortamı yönetebilmemiz ve geleceğe onunla uyumlu bir şekilde,
mümkün olduğunca uzlaşmacı şekilde geçebilmemiz lazım...

                                                                        *****************************
Haberin orijinali için yandaki linkleri tıklayınız  Kapak -  Başlık - Sayfa1Sayfa2   

Aşağıdaki makaleleri de okumanızı öneririz: 

Tarhan´ın Zorlu Dergi´deki diğer bir Ropörtajı; Dijital Ok yaydan Çıktı! 
Orjinal küpüründen okumak için sayfalara tıklayınız; Sayfa 1   |   Sayfa 2   |   Sayfa 3  |  Derginin tamamı PDF olarak  

MOOC nedir? Eğitimin Geleceği #Eğitim #Gelecek
İşin geleceği, Future of Work - Online Learning - Online Öğrenme - Otodidakt - Video - Türkçe Alt Yazılı

Kendi Kendine Öğrenme - Otodidakt 
İş dünyasının geleceği - Pdf 
İş dünyasında gelecek "yönderlerin" - Sabah İşte İnsan  
Dijital Ok Yaydan Çıktı - Zorlu Dergisi 
Yeniçağ KOBİ ler için tam bir fırsat çağı! - Kobitekc.om
Geleceğin iş modelleri ve meslekleri - Ufuk Tarhan Blog 
E-Skill, E-Beceri, E-Yetkinlik, E-Kimlik, Dijital Kimlik veeee Dijital Beceri şart! Hızlı balık, mor inek out!
Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak
Gelecekte iş ve çalışma modelleri
Gelecekte zenginliğin alfabesi: ATCG
Geleceğin Meslekleri - TISK - İşveren Dergisi
Özgeçmiş Out! ÖZGELECEK In! 
2025 Ofisleri böyle olacak ... - Hürriyet Kampus - Burcu Özçelik
Gelecekte ofisler ve çalışma ortamları
İşsizliğin, bordro mahkumluğunun panzehiri; Solo Girişimci- Solopreneur
Yeniçağda; Multi değil, Omni yaklaşım ve T insan
Steve Jobs´un 10 Emri - Infographic
Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak

                                                                         *********************************

Daha iyi bir gelecek için hizmetlerimiz hakkında bilgilenmek, 
Seminer-Workshop-Moderasyon-İçerik-Etkinlik Kurgusu vb. talepleri için görüşmek, 
Özel-özgün çalışmalarla işinize, hayatınıza dair iyileştirmeler yapmak üzere 
antrenörlük almak 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;

Başvuru ve sorularınız için lütfen > 
burayı tıklayınız

Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz) 

Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  Twitter ve Facebook dan takip edebilirsiniz.

Tablet Seminerler, yetişkin bireylerin geleceğe hazırlanmak ve kazanmak için her gün artan“öğrenme
ihtiyacını” karşılamak üzere verilen, yüz yüze, sınıf ortamında gerçekleşen 
gelişim seminerleridir. 
Sinemaya gitmek kadar kolay, hediye edecek kadar değerlidir. Bu siteden alınıp, hediye edilebilir.
Kazanmayı öğretir. 
O kadar kolay ve pratiktir ki "bütçeniz seminere katıldığınızı fark etmez bile!" 

Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I    M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)

Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  Twitter ve Facebook dan takip edebilirsiniz.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın