Meslekler değişiyor, üretimde istihdam düşüyor, hizmet sektörünün önü açık... - Hürriyet Eğitim, Ufuk Tarhan
12421 görüntüleme
Bu içeriği paylaşabilirsiniz >
Facebook
Twitter
Linkedin
Google+
Pinterest

 

Sınav maratonu bitti, şimdi tercih zamanı...

Gelecekte  mesleklerin  değil,  becerilerin  ön planda  olacağını  belirten M-GEN Gelecek Planlama
Merkezi
Başkanı,  Fütürist Ufuk Tarhan, "Birçok yeni meslek dalı olacak. İnsanların yaptığı fiziksel
güç  gerektiren  işleri robotlar halledecek. Alan, odaklanılan bilim, dal ne olursa olsun; onu en iyi
yapan ve geliştiren, o konuyu meslekleştirebilecek " dedi. 

Tarhan, üniversite adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

Nereyi  tutturabiliyorsanız  oraya  girin.  Çünkü  işinizi  yapacağınız  zaman  geldiğinde  edindiğiniz
bilgilerin  önemi  kalmayacak.  Kendinizi  iyi  tanıyın.  Özgüvenli,  rahat ve insani değerleri gelişmiş
bireyler  olun
.  Meslekleriniz  siz  yaratacak  ve  anlamlandıracaksınız.  Eskimiş,  para  kazanma  ve
başarı tariflerine önem vermeyin. Artık zaman değişti, yeni bir çağdayız." 

Gençler,  geleceğine  yön  verecek  en  önemli  kararı  alacak.  Ama  akıllar  karışık.  Çünkü meslekler
değişiyor. Bugünün meslekleri gelecekte geçerli  olmayabilir.  İleride  hangi  meslekler  öne  çıkacak,
hangileri daha fazla  para  kazandıracak,  meslek  seçerken  nelere dikkat etmek gerekiyor? Hepsini
sizin için araştırdık.

İşte, geleceğin meslekleri ve trendleri... 

Taşeron  Fason  Yöneticiliği:  Değişik  yapılardaki  çok  sayıda  taşeron  fasoncu  arasındaki rekabeti
yönetmek ve uyumu sağlamaktan sorumlu olacak.

Değişim Yöneticiliği: Kurumların gelecek hedeflerini oluşturacak ve değiştirilmesi  gereken alanları
görüp planlayacak.  İletişimini  ve  hazırlıklarını  yapacak,  teknolojik  gereksinimlerini  saptayacak.

Yönetici  Menajerliği:  Bugünkülerden  daha da  üstün  özelliklere sahip,  yaratıcı  insanlar  olacak.
Bu kişilerin  en doğru işlerde olmalarını sağlayan, onları portföylerinde  bulunduran  menajerlerin
bulunacak. Tıpkı bugünün sektöründe dev dünya şirketlerinin tepe yöneticilerinin kariyer ajansları
gibi. Bu hizmeti bireyler kendileri de satın alacak.

Hotline İşletmeciliği:  Teknik sorunları yerinde saptayıp, onaran tamircilerin yerini uzaktan onarım
yapan  akıllı  yazılımlar  ve  3  boyutlu hologramlar  alacak.  Bugünün  teknik  servisleri de  bu şekle
dönüşecek.

Akıllı Tedarik Yöneticiliği: İnovasyondan  üretime, ambalajlamadan  faturalamaya,  pazarlamadan
satışa kadar tüm süreçlerden sorumlu olacak.

Sanal Market işletmeciliği: Bugünün perakende sektörü yöneticilikleri ile yer değiştirecek. Her türlü
alışverişin  çoğu  internet  üzerinden  yapılacak ve bu  nedenle  perakende  satış  noktalarının  ve  bu
mekanların   ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  kurgulanmış  diğer  servis  sağlayıcılar  kurumlar sanal
sistemde olacak.

Robotik Sorunlar  Avukatlığı: Robotların  kullanımında  karşılaşılan  sorunların  çözümünde, bunları
üreten,  satan veya kullanan kişi  ya da kurumların  hak ve sorumlulukları alanında çalışan sektörel
uzman avukatlar olacak.

Senaryo Tasarımcılığı: 5 duyuya hitap eden  3 boyutlu  görsellerin, uygulamaların  cazibesi  artacak.
Her türlü konu için senaryo yazmak, hikaye kurgulamak  onları çekmekten, teknolojiye aktarmaktan
daha  aranılır bir özellik olacak.  Kurum ve  kişilerin  geleceğine  ilişkin  uzgörüleri  senaryolaştıran,
strateji gelişimine yardımcı olup, zemin hazırlayan senaristler en aranan mesleklerden olacak.

Yapay  Zeka  Pazarlamacılığı: 
İnsan  düşünce  sisteminin  elektronik  cihazlara  aktarılması  sonucu
ortaya çıkacak, ürünlerin satıcıları olacak.

5  Duyu  Reklam  Tasarımcılığı:   Yapay  zeka  ile  koku almak , dokunuş  hissetmek  gibi  duygular da
uzaklara  iletilebilecek.   5  duyuyu  hissettirebilecek  olan  teknolojiyle  sunulan reklam spotlarının
tasarımcılığı en popüler, yaratıcılık gerektiren alanlardan olacak.

Soru  Bankası  Tasarımcılığı: İnsanların kapasiteleri giderek artacağından,  gelişim sağlayacak, yeni
şeyler  sorabilmek zorlaşacak. Yenilikleri  tetikleyecek  soru  sorabilmek  ayrı  bir  uzmanlık  alanına
dönüşecek. Sektörel, tematik soru bankaları gelişecek.

Elektronik  Gazetecilik:   Ekolojik  nedenlerden  ve  yeni  nesillerin  algı  sistemlerinde olan  evrimsel
değişikliklerden  dolayı  kağıttan  öğrenmenin  yerini  internet  üzerinden  dijital  gazetecilik,  mobil
yayınlar alacak.

Duygu Tasarımcılığı: Genetik ve nano teknolojilerin gelişmesi ile yapılacak işe,  yaşanılacak  duruma
uygun duyguların belirlenmesi ve sanal ortam uygulamalarının kurgulanması mümkün olacak.

Gen Terapistliği:  Bozuk  genlerin  tespiti  ve düzeltilmesi  ile  ilgilenecek.  Hatta gen  haritasına göre
ileride bozulacak genleri önceden tespit edip, önlem alacak programları geliştirecekler.

Genetik Ekonomi:  Genetik  sunulan  reklam spotlarının  tasarımcılığı en  teknolojiyle ilintili  her şey,
tıpkı bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri oluşacak.  Bu  tür sınırsız ürünün  satış
piyasasının yönetilmesi, yepyeni bir ekonomik yapı ve boyut yaratacak.

Bilgi Madenciliği:  Sınırsız  bilgi  üretme, yayma kapasitesi nedeniyle  insanların; "neyi  bilmek, neyi
bilmemek gerekli?, bilgiler nasıl  elenecek?,  asıl ve öncelikli olanlara  nasıl erişeceğim?” sorularına
yanıt vermeye yarayacak sistemlerle uğraşanlar olacak.

Alternatif  Besin  Mühendisi:  Beslenme  için   gerekli  maddelerin   konsantre   ve  karma  tabletlere,
sıvılara  dönüştürülmesiyle  uğraşacaklar.  Genetik  ve  Nano teknolojinin  tüm  nimetlerinden  yarar-
lanarak insanların beslenme ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar.

Franken Food Denetçiliği:  Genetiği ile  oynanmış  ürünlerin sağlığa zarar vermemesi  için  oluşacak
denetim mekanizmaları ve bunları uygulayanlara denecek.

Siber Teknoloji Mühendisi: İnsansı robotik sistemler, yapay zeka ve bunların entegrasyonu üzerinde
çalışacak kişiler olacak.

Enformasyon Bilgi Mühendisi: Bilgi madencilerinin işlediği derlenmiş bilgilerin uygun kişilere, uygun
içeriklerde ve formatlarda iletilmesi için çalışanlara denecek.

Nano Yapı Mühendisi: Nano teknolojinin inşaat, yapı sektörüne kazandıracağı ürünleri maksimumda
geliştiren, kullanan, bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak.

Trendler...

- Üretim  sektöründe  istihdam  olanakları   hızla  düşüp,  hizmet servis sektörleri  yükselişe geçecek.

- Dünyanın  yarısı araştırıp,  geliştirecek, üretecek,  pazarlayıp,  dağıtacak;  diğer yarısı da  küçücük
   şirkeyler ya da bireysel girişimciler tarafından onlara hizmet olarak satılacak.

- Bir şeyi derinlemesine  bilen  ama bildiğini  her  alanda,  her  modelde,  her  yerde  yapabilen,  her
  kurum ve kişiye sunabilenler başarılı olacak.

- Yepyeni  yetkinlik  setleri  ve  anlayış  değişiklikleri  gerekecek.   Bunları  kavrayıp,  kendini  sürekli
   geliştirip, öğrenebilen ve uygulayabilenler kazanacak.

- Teknik  eğitimler  üniversite  ve  iş  yerlerince  verilecek.   Onun  dışındaki  konuları  sunan  eğitim
   merkezleri gelişecek.

- İhtiyaç  ve  hedeflere  göre  eğitim  ve  kariyerler  çok  küçük  yaşlardan  itibaren  odaklı  biçimde
   tasarlanacak.

- Her  ne  iş  yapılırsa  yapılsın  teknolojiyi ve sosyal mecraları, mobil uygulamaları, dijitalleşmeyi 
iyi
  kullanmak, anlamak ve anlamlandırmak en önemli yetkinlik olacak.

- Çalışma  yaşı düşecek  ve  aynı  zamanda yükselecek. Şirketler gençleri daha çok istihdam edecek
   bunun yanı sıra ileri yaşlı uzmanlardan fazla danışmanlık hizmeti satın alacak.

- Her yer ofis olacak. Bu da her konuda esneklik ve tolerans ihtiyacını arttıracak. Yaratıcı, tasarımcı,
  cesur, atak ve teknolojiye hakim profiller öne çıkacak.

- Tek yerden maaş almak yerine kendi işini yapmak ve bunu çeşitli firma, kurum ya da kişilere
satarak
   para kazanmak geçerli olacak.

- İnsanların eğlence, tatil, çalışma anlayışları da değişecek. Turizm, eğlence tüketmek ya kitlesel
   ya çok butik olarak gelişecek.

- Sanal eğlence, önem kazanacak. Görüntüleme cihazları ile sanal gerçeklik ve buluşma gibi
   deneyimler pazarlayıp bunu pazarlamak öne çıkacak.

- Tatil, eğlence mekanları da özgünleşecek. Tematik kurgulara ve çeşitli ihtiyaçlara yanıt verecek
   şekilde yapılanacak.

- Fiziksel mekanlarda teknoloji kullanımı , odalarda sağlanan görsel ve iletişime dönük donanım
   baştan aşağı değişecek.

- Hangi sektör olursa olsun en önemli şey daima ucuz ve kaliteli olmak olacak.

- Eğlendirmeyen ve iyi hissettirmeyen hiçbir ürün, iş yeri tutunamayacak. O yüzen özellikle
  motivasyon ve teşvik unsurlarının hem pazarlama, hem de İK açısından yepyeni yöntemler
  yaratması gerekecek.
 

*********************************

Nuran Çakmakçı´nın yazısı için buraya tıklayınız.  
Haberi orijinal kupüründen okumak için buraya tıklayınız.
Yeniçağa genetik ve dijital alan damgasını vuracak... - Hürriyet Eğitim

*********************************

Haberlerin orijinal  küpürü için üzerlerlerine tıklayınız. 

 ********************************* 

Daha iyi bir gelecek için hizmetlerimiz hakkında bilgilenmek, 
Seminer-Workshop-Moderasyon-İçerik-Etkinlik Kurgusu vb. talepleri için görüşmek, 
Özel-özgün çalışmalarla işinize, hayatınıza dair iyileştirmeler yapmak üzere
 Antrenörlük almak 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;

Başvuru ve sorularınız için lütfen > burayı tıklayınız

Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)

Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  Twitter ve Facebook dan takip edebilirsiniz.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın