Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak
11483 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:
Bu içeriği dinleyebilirsiniz.
Burcu Özçelik, 09.11.2008-Hürriyet İK

Yıl 2030, işyerlerinde makineler, fabrikalarda robotlar çalışıyor. Bilgisayarla yapılan tüm işler
makinalara teslim edilmiş. şirketlerde sadece deha seviyesinde insanlar çalışıyor. Pek çok kişi işsiz,
ama zaten işsizlik de bir iş. İnsanlar daha az para kazanıyor, daha az para harcıyorlar. Para yavaş yavaş
insanlar için önemini yitiriyor. İş ortamlarında insan ihtiyacı sürekli azalıyor. Herkes istediği kadar
çalışıp hobilerine bol bol zaman ayırıyor. Kısacası herkes özüne dönüp, insanca yaşıyor. 21 Kasım´da
Türkiye´nin ilk Fütüristler Zirvesi´ni düzenleyen
Ufuk Tarhan geleceğimizi anlattı.


Fütürizm nedir?

"
İş ve yaşam için olumlu gelecek tasarımına fütürizm ve bu tür bakış açısını benimseyenlere
fütürist
´´ deniyor. (Future: ıngilizce´de ´gelecek´) Olumsuzluğa zaten herkes bakıyor. Biz fütürizmi
olumlu gelecek tasarımı olarak kabul edip hayata bu şekilde bakıyoruz ve bunun da çoğalmasını
istiyoruz.

Gelecek algısı şu anda olumsuz. ınsanlarda büyük bir kaygı ve negatif hissiyat var. Oysa bu gelecek
algısı değişebilir. şimdiye kadar, geleceği erken okuyan, geleceği tahmin edip, buna göre pozisyon
alanlar mutlu, başarılı olur, deniyordu. Bu tarifte biz geleceğin karşısında edilgen bir konumdaymışız
gibi bir algı vardı; oysa fütüristler geleceğe katlanmak zorunda olmadıklarını, geleceği
tasarlayabileceklerini söylüyorlar. Eskiden bilgiye sahip olan, güce ve başarıya da sahip oluyordu,
bugün bilgi herkes için çok kolay ulaşılabilir durumda. şimdi sibernasyon (Üretimde karar veren
bilgisayarlı sistemlerin kullanılması) çağına girdik diyoruz ve burada yeni yaklaşımlar, yeni platformlar
gerekiyor. O da uzgörüyle geleceği tasarlamaktır. Yani bilgiyi, insanlık için, evren için en iyi nasıl
kullanabiliriz kısmına geçtik.

En çoktan en iyiye, diye bir insanlık mottosu var artık. Çok para kazanmayı, çok yemeyi, çok giyinmeyi
çözdük, bunları yapabilir hale geldik, ama mutlu değiliz; herkes bunalımda. Herkes bir arayış içinde ve
bunun bizi iyi bir yere götürmeyeceğini görüyoruz. Hepimiz için en iyiyi keşfetme, yani çokluktan en
iyiye geçme, bilgiyi nasıl kullanacağımızı bulma dönemindeyiz. Fütürizm bu dönemin en faydalı bakış
açılarından biri olarak kendini ifade etmeye başladı."


Nanoteknoloji her şeyin temelinde...

 "İnternet bilgi çağında en tetikleyici şeydi ve tüm hayatımızı değiştirdi. şimdi sibernasyona geçtik,
bizi ne değiştirecek? Genetik ve nanoteknoloji ve uzgörülü bakış açısı bizi değiştirecek ve
dönüştürecek. Uzgörü de fütürizmin ön koşulu olan bir başka kavram, ´uzak, uzman ve uzlaşmacı
görüş´ anlamında, biraz yorumlanmış bir kelime. Önceden geleceği tahmin insanları başarıya
götürüyordu; şimdi ise uzgörü insanları başarıya götürecek. ´Uzak´ 20-30 yıl sonrasını tasarlamayı
çalışmayı ifade ediyor. "Uzman" ise tüm tasarımların bilgi temelli olmasını olmasını simgeliyor.
Her neyi tasarlamaya çalışıyorsak bu nanoteknoloji ve genetikten geçmeli. ´Uzlaşma´ ise tüm
toplumlar, insanlar ve bilimler arasında uzlaşmayı temsil ediyor. Mesela nanoteknoloji ve genetik
arasında uzlaşma gibi. Nano Yunanca´dan gelen bir kelime olup, ´cüce´ anlamına geliyor. Ve bilimde
kullanıldığında ´milyarda bir küçültmek´ demek. Düşünün herhangi bir ünite milyarda bir değilde
binlerce defa küçüldüğünde o şeyle biz neler yapabiliriz ve bunu mesela sağlıkta kullandığımızda
ne kadar faydalı şeyler üretebiliriz. Tüm bunlara baktığımız zaman gerçekten çok heyecanlı bir
gelecek kurgulamamız mümkün."

"Tasarım yaparken geçmişte yaşadığımız, aldığımız bilgileri şimdilerin üstüne serip, daha iyi nasıl
olabilir, diye uzakta tahminler ve hayaller kurup onun içinden birşey çıkarıyoruz. Tasarım illa fiziksel,
maddesel şeyleri tasarlamak demek değil. Pek çok alanda tasarım yapılabilir. Mesela 10 kiloluk
deterjanlar kadınların en büyük kábusudur. şimdi bir sürü konsantre deterjan çıkmaya başladı. işte
nanoteknoloji her yere girmeye başladı. Gençler hálá avukatlık, mühendislik, doktorluk gibi mesleklere
sıkışıp kalmasınlar; şu anda kariyer hayatındaki insanları çok büyük değişiklikler bekliyor."

Kriz değil evrimsel süreç...

Peki şu anda yaşanan kriz önceden biliniyor muydu?
´´Biz fütüristler bu değişimi önceden gördük, ama biz bunu ´kriz´ diye değil, ´evrimsel süreç´ olarak
adlandırıyoruz. Ve bu süreç daha devam edecek. Esasında tüm bu melanetin sebebi para. Para
kazanmak için işiniz olacak ve para şu anda tüm insanlar için en belirleyici değer. Genç jenerasyonun
bana sorduğu ilk şey, en çok nerede para kazanabilirim. Yaşamak eşittir para oldu. Para aslında bir
sosyal anlaşma aracıdır, paranın kendisi kaynak değildir, bir kağıt parçasıdır. Biz ona o kadar şişirilmiş
anlamlar yükledik ki! Nitekim bu son türbülansta da para gibi anılan bir takım değerler üzerine
kurgulanmış bir dünya vardı, o patladı. Realiteye dönüyoruz. Parayı odağa koymak bizi çözüme
götürmedi ve götürmeyecek. Ne olacak? şimdi hep beraber onu arıyoruz? Bana kriz 2009´da biter mi,
diye soruyorlar. Oysaki bu bir süreç bunu yaşayacağız, bitecek, sonlanacak bir şey değil."


İnsanlarla makinalar yer değiştirecek...

Kitlesel olarak işsizlikler olacak. Jacque Fresco bunu 65 senedir söylüyor. Bu değişimin ilk
dalgaları finansta olacak, denildi ve öyle de oldu. Beklenen diğer sektörler ise perakende ve fast
food. Buralarda kitlesel işsizlikler olacak, ama biz buna ´işsizlik´ değil ´yaşam modeli değişikliği´
diyoruz. Çünkü teknoloji, üretim ve dağıtım tercihleri, süratle değişecek. Örneğin perakendende
şimdi çok alışveriş yapılıyor. Ama bu çok alışveriş etme bakış açısı değişecek. Yavaş yavaş tasarruf
yayılacak; tüketim alışkanlıkları değişecek. Teknoloji devreye girecek, uzaktan alışverişi çok daha
yaygın kullanacağız, bu da çalışan sayısını azaltacak. Üretimde satış, dağıtım kanalında makineler
devreye giriyor, dolayısıyla önce perakende sektöründe ciddi değişiklikler yaşanacak. Fast food´da da
genetiğin gelişmesiyle ve insanların sağlıkla ilgili bakış açılarının değişmesiyle sağlıksız beslenmenin bir
anlamda işareti olan fast food sektöründe değişiklikler olacak."Herşeyin fiyatı süratle düşüyor. Fiyatlar da gelirlerimiz de düşecek...

Teknoloji insanlarla hızla yer değiştiriyor. Makinelerle kol kola yaşamaya başladık. Robot demek illa
uzaydan gelen makineler demek değil. Örneğin ATM´ler birer robot, internet bağlantısıyla yapılan işler
de robotlar tarafından yapılıyor. Çok akıllı makinalarla çalışıyoruz ve bunlar giderek akıllanacaklar.
O zaman insanlarla yer değiştirecekler. şu anda insanlar, robot gibi çalışıyorlar, mutsuzlar. Yerlerini
robotlara bırakınca daha az para kazanacaklar, daha az para harcayacaklar. Para yavaş yavaş insanlar
için önemini yitirecek. Bugünkü kurguda iş ortamlarında insan ihtiyacı sürekli azalacak. Bütün
bilgisayarlarda yapılan hesaplama, karar, raporlama, iletişim gibi işler tamamen makinalara teslim
edilecek. Tarımdan sanayiye geçildiğinde tarım işçileri yok oldu. Sanayiden bilgi toplumuna geçildiğinde
mavi yakalılar, beyaz yakalılar ortaya çıktı. Mavi yakalılar gittikçe azaldı, şimdi işleri robotlara bırakma
zamanı. Sibernasyonda artık yaka rengi değil, resmen insanlarla makinalar yer değiştirecekler.
Bu insanlara ilk etapta, eyvah işsiz mi kalacağım, aç mı kalacağım korkusu veriyor. Ama tüm sosyal
sistemler değişecek. ılk işaretleri yıllardır var aslında. ışsizlik sigortası diye bir kavram var dünyada.
Ayrıca yardımseverlik çok gelişecek. STK´lar hızla yayılacak. Yeni döneme geçişte para hálá ihtiyaç
olacağı için, ihtiyaçları karşılamak için yeni örgütlenme biçimleri olacak. ınsanlar rekabetçi yaşam
tarzından paylaşımcı olmaya geçecekler. şimdiye kadarki kapitalist düzen, bu yaşam modeli rekabete
dayalıydı. şimdi farklı bir yoldayız."


İşsizlik de bir iş olacak

Finans sektöründen birçok kişi açığa çıkıyor. Ne olacak bunlara? ışsizlik de bir iş olacak. Eskisi gibi
utanıp sıkılacak bir durum olmayacak. Bir takım insanların bugünkü gibi sabit ücretli bir yerde
çalışmalarına gerek kalmayacak. Bu insanlar uzmanlaşacak; küçük derin, uzmanlık alanları geliştirip
onları freelance pazarlayacaklar. Sabit ücretli değil, proje, saat, gün, konu bazlı çalışacaklar.
Kendilerine ayırabilecekleri daha çok vakitleri olacak. ınsanın makine gibi çalışmaya elverişli bünyesi
yok; biz yeniden insanca olmaya döneceğiz aslında. Bir sürü şey ucuzlayacağı için insanlar rahatça
geçinebilecek, yani özüne dönecek. Geçinemeyen insanlara için de STK´lar devreye girecek.

Ücretli ve sabit çalışanlar ise gerçekten deha seviyesindeki çalışanlar olacak. şirketlerin en
çekirdeğinde çalışanlar hem fiziksel hem de iş ve yaşam modelleri anlamında dahi seviyesinde
tasarım yapabilenler olacak. ınsanlar istediği kadar çalışacaklar. 3-5 senede hissedilir büyük
değişiklikler olacak. 10 sene sonra bu söylediklerimize büyük ölçüde geçilmiş olur ama insanların
değişikliklere bedensel, zihinsel ve kurgu itibari ile adaptasyon süreci de göz önüne alınırsa maksimum
20 yıl sonra bir çok şey tanınmaz hale gelir.

30 sene sonra çok yumuşak, soft insanlar olacağız. Devamlı gergin, bir yere geç kalma telaşından
kurtulmuş,insan olduğumuzu hatırlayan, gülen, sohbet eden, aileyle bol bol vakit geçiren, kitap okuyan,
istediğini yapabilen yarı melekleşmiş insanlar var benim tasarımlarımda.

****************************** 

Bu makaleleri de okumanızı öneririz;

******************************

Ropörtajın orijinalini okumak için aşağıdaki sayfaları tıklayınız

Sayfa 1 Sayfa 2
****************************** 

Daha iyi bir gelecek için hizmetlerimiz hakkında bilgilenmek, 
Seminer-Workshop-Moderasyon-İçerik-Etkinlik Kurgusu vb. talepleri için görüşmek, 
Özel-özgün çalışmalarla işinize, hayatınıza dair iyileştirmeler yapmak üzere 
Antrenörlük almak 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;

Başvuru ve sorularınız için lütfen > burayı tıklayınız

Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)

Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  Twitter ve Facebook dan takip edebilirsiniz.


0 Yorum

Bir Cevap Yazın