Türkiye’nin ilk “yapay zeka ve veri mühendisliği” bölümü İTÜ’de açıldı. Fütürist Ufuk Tarhan webinar ile duyurdu!..
13430 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Türkiye’nin ilk “yapay zeka ve veri mühendisliği” bölümü İTÜ’de açıldı. Fütürist Ufuk Tarhan webinar ile duyurdu!..


Videoyu izlemek için fotoğrafa tıklayınız   //    Video Linki için buraya tıklayın
 

Türkiye’nin ilk “yapay zeka ve veri mühendisliği” bölümü İTÜ’de açıldı!..

Türkiye’nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında kuruldu.

2020-2021 yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan bölüm, İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıyor.

Yapay zeka teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı alanda kullanılıyor.

2021 yılının sonuna gelindiğinde ise, yeni gelişen teknolojilerin en az %80’inin yapay zeka teknolojilerinden beslenmiş olacağı öngörülüyor.

Beklentilerin büyüklüğü ve bu büyük etkinin muhtemel yakınlığı düşünüldüğünde, programa girecek 40 öğrenci, Türkiye’nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik edecek.

Akademik ve Çalışma Hayatını Destekleyen Ekosistem... 

Son beş yılda yapay zeka alanında aldığı atıflarla Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan İTÜ’de yapay zeka altyapısıyla ilgili çalışmalar 2018’den beri İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından destekliyor. Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent, akademiyle sektörü buluşturarak yüksek teknoloji çözümleri geliştiriyor ve start-upları destekliyor. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü, yapay zeka ve veri bilimi konusunda yalnızca temel mühendislik uygulamalarının değil, yeni yapay zeka ve veri bilimi algoritmalarının da geliştirileceği güçlü bir ekosistem oluşturacak. Bölüm, kritik önem taşıyan alanlarda milli teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacak.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Çalışma Alanlarında Öne Çıkan İTÜ Projeleri...

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü’nün kurucu akademisyenleri, yapay zeka ve veri biliminin farklı alt alanlarında Türkiye’de ve yurt dışında yapmış oldukları çalışmalar ve aldıkları ödüller dikkat çekiyor. Bunların bazıları;         

BİLGİSAYAR İLE GÖRÜ:

COVID-19 Teşhisinde Yapay Zeka

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede ise yapay zeka erken teşhis, izleme ve aşı geliştirme çalışmaları gibi pek çok farklı çalışmada kullanılıyor.

ITU-AI ve ITU Vision Lab’daki bilgisayar bilimleri araştırmacıları Prof. Dr. Gözde Ünal ve ekibinin, Uzman Radyolog Dr. Defne Gürbüz ve ekibi ile yürüttüğü bu çalışmada 3-boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinden COVID-19 hastalığının akciğer bulgularının yapay zeka teknikleri ile hesaplanması hedeflenmiştir. Aşağıda kontrastsız aksiyel BT kesitinde kırmızı ile işaretlenen yerler COVID-19 pnömonisinde akciğer parankiminde tutulan alanları göstermektedir. BT görüntülerinden makine öğrenmesi ve yapay zeka yöntemleri ile hasarlı  bölgelerin otomatik olarak tespit edilmesi ve sayısallaştırılması sağlanarak, toplumda COVID-19 ve benzeri akciğer enfeksiyonu olan bireylerin hızlı taranabilmesi için geliştirilen bu tekniğin ülkemizin sağlık kurumlarına katma değer yaratacak bir araç olmasını hedefliyor.
 
Prof. Dr. Gözde Ünal hakkında:  Marie Curie Alumni Association Tarafından Ödül Alan İlk ve Tek Kadın Akademisyen. 

Prof. Ünal, Bilgisayar Bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla, 2010’da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP: Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü ve L’Oreal Türkiye Yılın Genç Bilim Kadını Ödülü’ne layık görüldü.  2016 yılında ise Marie Curie Alumni Association (MCAA) Kariyer Ödülü alarak bu ödülü alan Türkiye’deki ilk ve tek kadın akademisyen oldu. Doktorasını North Carolina State University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Prof. Ünal 2015 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev alıyor. Yaptığı araştırmalar ve makalelerle Google Scholar global atıf sıralamalarında deep learning (derin öğrenme) sıralamasında dünyada 421. sırada, Türkiye’de 1. sıradadır.

Amerika’da Siemens Corporate Technology altında medikal akıllı algoritmalar ve analiz alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptı. Kulak işitme cihazlarının kişiye özel üç-boyutlu modellenmesi; beyin MR görüntüleri üzerinde tümörlü bölgelerin bölütlenmesi, damar içi görüntüler üzerinde kalp damarlarındaki daralmanın belirlenmesi gibi projelerde aktif katkı veren bilim insanları arasındaydı.

Prof. Ünal, halen Türkiye’nin endüstriyel sektöründe öncü şirketlere yapay zeka ve derin öğrenme alanında projeler yürütüyor.
 
VERİ HABERLEŞMESİ:

Haberleşme Ağlarının Geleceği

Günümüzde veri iletişimi ve haberleşme ağları, yapay zeka ve veri biliminin de en önemli uygulama alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle son yıllardaki veri iletişim istatistiklerine bakıldığında, yaklaşık 3,5 milyar cihazın birbirleriyle haberleştiği düşünülmektedir. Bu sayının önümüzdeki  10 yılda, yaklaşık 100 milyar seviyesine ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Böylesine büyük verilerin cihazlar arasında önce mesaj haline getirilip sonra da ultra hızlı, yüksek kalitede, düşük maliyetle ve yüksek güvenlik altında aktarılması, ancak akıllı ve öğrenen ağ sistemleri ve protokolleriyle mümkün olacaktır. Bu kapsamda gerek kablolu gerekse kablosuz ağların böylesine yoğun bir iletişim potansiyeline uygun olarak yapılandırılması, yapay zeka ve veri işleme teknolojileriyle mümkündür. Özellikle makine öğrenmesi, derin öğrenme, tahmin yürütme, optimizasyon, yapay sinir ağları, istatistik gibi yapay zeka ve veri bilimin önemli konuları, yeni nesil veri iletişim ağlarının büyük veri yardımıyla kendiliğinden öğrenen bir yapıya büründürerek yönetilmesini sağlayacaktır.
 
5G ve Akıllı İletişim Sistemleri Geliştirilmesinde Uluslararası Sektör İş Birlikleri

Türkiye’de sektörün önde giden şirketleriyle 5G ve akıllı iletişim sistemleri alanlarındaki çalışmalar hızla devam ediyor. 2018 yılında kurulan İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İTÜAI) müdürü Doç. Dr. Berk Canberk, uluslararası alanda ise Amerika'nın TÜBİTAK'ı niteliğindeki NSF’nin (National Science Foundation) yazılım tabanlı akıllı haberleşme sistemleri hakkındaki yaklaşık 1 milyon dolarlık projesi üzerinde Northeastern University ile iş birliği yapıyor. Aynı zamanda akıllı şehirler alanında İngiltere'nin en prestijli akademik kurumu olan NEWTON ile 2 senelik projesini sürdürmekte.

Doç. Dr. Berk Canberk hakkında: Haberleşme Alanında Dünyanın En İyi Akademik Çalışması Ödülü Sahibi

Yapay zeka tabanlı 4G, 5G ve 6G yeni nesil akıllı kablosuz ağ yönetimi, zeki nesnelerin interneti (Artificial Intelligence of Things AIoT), akıllı drone ağlar, akıllı içerik dağıtım ağları ve yazılım tabanlı haberleşme alanlarında çalışan Doç. Dr. Berk Canberk, lisans eğitimini İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı ve İsveç ve Amerika’da sürdürdüğü çalışmalarının ardından 2012 yılında okulu İTÜ’ye geri döndü. İTÜ’de akademisyenliğine devam ediyor olmasının yanında, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İTÜAI) müdürlüğünü sürdürüyor.

2018 yılında telsiz iletişim, GSM, 3G ve 4G gibi önemli teknolojilerin ortaya çıktığı, dünyanın en önde gelen haberleşme konferansı olan IEEE INFOCOM'da 1500 çalışma arasında en iyi akademik çalışma ödülüne layık görüldü.

2015 yaz döneminde Finlandiya’da Tampere University of Technology Elektronik ve İletişim Mühendisliği bölümünde misafir yardımcı doçent, 2016 ilkbahar döneminde Birleşik Krallık’taki Queen’s University Belfast (QUB) Elektronik, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi bölümünde misafir doçent olarak görev yaptı. 2016’dan beri Boston Amerika’daki Northeastern University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde misafir doçent olarak ders veriyor.

Kullanım Alanlarına Örnekler:

4G ve 5G Haberleşme Sistemleri: Veriden öğrenen yazılım tabanlı haberleşme, ultra yoğun heterojen ağlar (HetNets), akıllı omurga ağ sistemleri, aşırı hareketli haberleşme sistemleri, akıllı nesnelerin interneti (artificial Internet of things, AIoT), kendiliğinden ve veriden öğrenen ağ yönetimi ve orkestrasyon, makineler arası zeki haberleşme, büyük veri tabanlı ağ protokol tasarımları, haberleşmede hata ve anomali tespiti.
6G Haberleşme Sistemleri: Terahertz bant kullanan nano haberleşme sistemleri, moleküler ağlar, akıllı küp uydu ağ sistemleri, artırılmış gerçekliğin bir seviye üstü olan hologram haberleşmesi, kuantum haberleşme.
Yeni Nesil İçerik Dağıtım Ağları (Content Delivery Networks, CDN): Yapay  zeka teknolojileri kullanılarak web sayfalarının hızlı ve eksiksiz gelmesini sağlayacak sistemler, akıllı içerik rotalama, içerik ambarlarının dinamik yönetimi.
Otonom Uçan Cihazların Haberleşmesi: Drone haberleşmesi, uçan baz istasyonları, 3 boyutlu ağ yapılandırma ve 3 boyutlu topoloji yönetimi, yüksek irtifada uçan araçlar arası hızlı iletişim.
 
SOSYAL VE YARDIMCI SİSTEM ROBOTLARI İLE ÇOCUK EĞİTİMİ VE TERAPİSİ: 

İşitme Engelli Çocuk Tedavisinde Robotların Kullanımı Dünyada İLK!..

İTÜ Bilişsel ve Sosyal Robot Araştırma Grubu’nun (CSR) ve Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Laboratuvarlarının yürütücüsü Doç. Dr. Hatice Köse tarafından yapılan çalışmalar ile yapay zeka; oyunlaştırma, insan-robot etkileşimi ve robotik alanlarında kullanılıyor.

Dr. Köse sosyal ve yardımcı sistemler alanında özellikle çocukların eğitim, tedavi ve terapileri için yardımcı robotlar ve oyunlaştırmaya dayalı sistemler geliştiriyor.

Hocanın işitme engelli ve otizmli çocuklarla yaptığı çalışmalar; yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla işaret dili ve hareket tanımayı, robot ve avatarlarla gerçeklemeyi ve robotların sensörleri aracılığıyla çocukların duygu durum ve motivasyonlarını anlayıp buna göre davranış sergilemeyi hedefliyor.

İşitme engelli çocuklarla yürüttüğü projesi dünyada bir ilk niteliği taşıyor. Dr. Köse’nin doktor, odyolog, öğretmen, işaret dili tercümanı, dilbilimci, psikolog ve pedagog gibi farklı alanlardan uzmanlarla yürüttüğü çalışmalar, disiplinler arası çalışma pratiklerine önemli bir örnek teşkil ediyor.

Doç. Dr. Hatice Köse Hakkında: 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dr. Köse, İTÜ Cognitive and Social Robotics (CSR) ve Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Laboratuvarlarının koordinasyonunu üstlenmektedir.

2006-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen RobotCup projesi için İngiltere’deki University of Hertfordshire dahilinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yine İngiltere’de 2010 yılında Imperial College, 2016 yılında University of Manchester çatısında misafir araştırmacı olarak görev aldı.
İşitme engelli ve otizmli çocuklarla yaptığı çalışmaların yanı sıra yürütücülüğünü yaptığı robotik sistemler tasarlama ve geliştirme konusunda uzman ROBOREHAB ekibiyle çocuklar için dünyanın ilk odyoloji hastane robotunu geliştiriyor.

Bunun dışında TÜBİTAK, İTÜ Bilimsel Araştırma Vakfı ve Horizon2020 dahilinde yürüttüğü çeşitli projeleri bulunmakta.


Videoyu izlemek için fotoğrafa tıklayınız   //    Video Linki için buraya tıklayın

ÖNERİ SİSTEMLERİ VE SOSYAL AĞLARIN ANALİZİ:

Konuttan Finansa Öneri Sistemleri

Geliştiriciler tarafından kullanıcıların büyük öneri listelerinden yapacakları seçimleri öngörmek için kullanılan araçlara öneri motoru veya öneri sistemi denir. Yapay zeka sayesinde öneri motorları, her müşterinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış hızlı ve anında önerilerde bulunur. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nı da sürdüren Prof. Dr. Şule Öğüdücü tarafından yürütülen çalışmalar, TÜBİTAK ve özel sektörle pek çok projeye yön vermektedir.

Prof. Dr. Şule Öğüdücü Hakkında: 

Veri Madenciliğinde Uluslararası Literatür

Veri madenciliği, web madenciliği, öneri sistemleri, sosyal ağlarda analiz, büyük veri analizi, sosyal ağlarda topluluk tespiti, heterojen kompleks ağlarda sınıflandırma, talep tahmini, finansal tahmin alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Öğüdücü, 2019 yılından beri İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürüyor. Lisansın eğitimini İTÜ Elektronik ve Haberleşme, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, doktorasını ise İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde tamamladı.

2004 yılında Siemens Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Öneri sistemleri ve sosyal ağların analizi alanındaki bilimsel çıktılarıyla uluslararası literatürde yer alıyor.
 
DOĞAL DİL İŞLEME İLE TÜRKÇE AKILLI ASİSTANLAR:

Yapay zekanın en zorlu alanlarından biri olan Doğal Dil İşleme alanında Türkçe üzerinde çalışan Türkiye’nin ilk ve en güncel ekibi İTÜ Doğal Dil İşleme Grubu 20 yıldır bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Doğal Dil İşleme, her dil için yerli geliştirilmesi gereken bir teknolojidir ve bu anlamda Doç. Dr. Gülşen Eryiğit liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Türkiye’nin açığını kapatma açısından büyük önem taşıyor. Üretilen Doğal Dil İşleme yazılımları yurt dışındaki bir firmaya lisanslanarak İTÜ’nün ilk yazılım ihracatı niteliğini kazanmıştır.

Doç. Dr. Gülşen Eryiğit hakkında: 3500’den Fazla Bilimsel Atıf ile Türkçeyi Doğal Dil İşlemeye Kazandıran Bilim Kadını

Türkçe üzerinde çalışan Türkiye’nin ilk ve en güncel ekibi İTÜ Doğal Dil İşleme Grubu’nun kurucusu ve yöneticisi olan Doç. Dr. Gülşen Eryiğit, bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini İTÜ’den almıştır. 2007 yılında devam eden doktora çalışmalarına istinaden Siemens Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Eryiğit, pek çok prestijli dergi ve konferansta yazar ve hakem olarak görev almıştır. 2020 itibari ile Google Scholar’da 3500’in üzerinde atıf sayısına sahiptir.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini 2002 ve 2007 yıllarında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2006 yılında İsveç Vaxjö Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş ve çalıştığı grup ile CoNLL (doğal dil öğrenme konferans serisi) 2006 ve 2007 çok-dilli bağlılık ayrıştırması çalıştaylarında birinci olarak seçilen çalışmalarda yer almıştır.

Avrupa Birliği CLARIN (EU 7th Framework Programme, CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure) projesinde Türkiye temsilcisi olarak yer almıştır. Bunun yanı sıra yakın geçmişte pek çok AB (Cost), TÜBİTAK (1001 ve 1003) ve T.C. Sanayi Bakanlığı (Santez) destekli projede yürütücülük ve araştırmacılık yapmış, 6 TÜBİTAK TEYDEB destekli projede danışman olarak görev almıştır. Aynı zamanda bu fonlama kuruluşlarında (AB H2020, Cost Aksiyonu programları, TÜBİTAK, T.C. Sanayi Bakanlığı) hem araştırma hem endüstriyel proje önerilerinde hakemlik ve izleyicilik yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırmacıların hizmetine sunduğu Türkçe Doğal Dil İşleme Web Servisleri (tools.nlp.itu.edu.tr) 2020 yılı itibari ile 200’ün üzerinde araştırmacıya hizmet vermektedir. Bu videoyu izlemenizi öneriyoruz.

Kullanım Alanlarına Örnekler:

 
Akıllı Sanal Asistanlar: Sohbet botları olarak da anılan bu sistemler, insanların konuştuğu veya yazdığı dili anlayarak, gerçekleştirilmek istenen işlemlerde yardımcı olurlar. Cep telefonlarında kullanmaya başladığımız bu teknoloji (Apple Siri, Google Asistan vb.) doğal dil işlemenin aktif araştırma konuları arasında yerini almaktadır.
Otomatik Çeviri Sistemleri: Farklı diller arasında otomatik çeviri yapan sistemlerdir. Günlük hayatımıza son hız giren bu teknoloji, doğal dil işlemenin önemli konuları arasında yerini almakta ve insanların hayatını kolaylaştırmaktadır.
Bilgi Getirimi ve Bilgi Çıkarımı: Google, Yandex, Bing gibi arama motorları doğal dil işlemenin en yoğun kullanıldığı bilgi getirimi sistemleridir. Bu sistemlerin, aramak istediğimiz bilginin ne olduğunu daha iyi anlamaları ve ihtiyacımız olan bilgiyi en uygun veri kaynaklarını bize getirmeleri için doğal dil işlemeciler sürekli yeni teknolojiler üzerinde çalışmaktadırlar. 
Sosyal Medya Takibi: Büyük firmalar, idareciler ve karar vericiler aldıkları kararlarda, verdikleri reklamlarda, belirledikleri politikalarda düzenli kamuoyunun nabzını tutmaya ihtiyaç duyarlar. Sosyal medya takibiyle Facebook, Twitter gibi uygulamalarda yapılan yorumlar; doğal dil işleme yöntemleri ile analiz edilerek kamuoyunun genel tepkileri, beğenileri veya memnuniyetsizlikleri takip edilebilmektedir.
 
İlgili Hocalar:  Doç. Dr. Gülşen Eryiğit, Doç. Dr. Cüneyd Tantuğ
 
OYUNLAŞTIRMA VE ROBOTİK İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

İnsansı robotlarla günlük işlerin yapılması

Bilişsel sistemler/robotlar için otomatik çıkarsama, planlama ve yapay öğrenme, oyunlarda yapay zeka, iş birlikçi/rekabetçi ortamlarda çoklu robot takım stratejileri alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.
Doç. Dr. Sanem Sarıel son dönemdeki akademik çalışmalarını bilişsel robotların yaşam boyu öğrenme yöntemlerine yoğunlaştırmıştır. Bu konularda iki TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü tamamlamıştır.

Bu projelerde farklı robot sistemlerinde kullanılabilecek açık kaynaklı bir robot görü ve ortam modelleme sistemi geliştirilerek genel kullanıma açılmıştır. Yeni TÜBİTAK projesi insansı robotların gündelik işleri güvenli olarak yürütebilmesi için gerekli olan derin pekiştirmeli öğrenme yöntemlerini de içeren yapay öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi üzerinedir.

Doç. Dr. Sanem Sarıel öğrenciler ile RoboCup 3B simülasyon ligi yarışmaları için robot takım stratejileri, planlama ve öğrenme konularda projeler yürütmüş ve liglere katılmıştır. 

Doç. Dr. Sanem Sarıel Hakkında: TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından verilen 13. Teknoloji “En İyi Ürün Ödülü” Sahibi 

Doç. Dr. Sanem Sarıel bilgisayar mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İTÜ’den almıştır ve 2007 yılından bu yana İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmakta ve yapay zeka ile ilişkili konularda yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Bilişsel sistemler/robotlar için otomatik çıkarsama, planlama ve yapay öğrenme, oyunlarda yapay zeka, iş birlikçi/rekabetçi ortamlarda çoklu robot takım stratejileri alanlarında çalışan Doç. Dr. Sanem Sarıel, İTÜ Yapay Zeka ve Robotik Laboratuvarı’nın kurucusu ve koordinatörüdür. 2002’de Siemens Türkiye Mükemmeliyet Ödülü’ne, 2018’de ise Triodor Yazılım Şirketi ile yaptığı çalışmayla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından verilen 13. Teknoloji Ödülleri’nde “En İyi Ürün” ödülüne layık görüldü.
 
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA ÇARPICI İSTATİSTİKLER...


- Yapay zekanın 2030 yılında kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayri safi yurtiçi hasılayı %14 artırması bekleniyor.

- Gartner’ın yayınladığı bir başka araştırmaya göre dünya genelindeki organizasyonların %37’si “bir çeşit yapay zeka” teknolojisi kullanıyor ve bu oran geçmiş 4 yıl ile karşılaştırıldığında %270’lik bir artışa tekabül ediyor.

- Dünya Entelektüel Mülk Organizasyonu’nun (WIPO) yayınladığı istatistiklere göre, yalnızca 2013 ile 2017 arasında alınan yapay zeka patentleri 19.000’den 55.000’e çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.

İTÜ HAKKINDA KISA KISA...

- İTÜ, 2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaların ve 2020 Haziran ayında açıklanan URAP Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalarında Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile Türkiye’den en yüksek başarıyı gösteren üniversitesi oldu.

- Son beş yılda yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına 926 atıf alarak Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

MÜHENDİSLİK ALANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET...

Kadınların mühendislik ve yüksek teknoloji alanlarındaki katılımı dünya genelinde ve Türkiye’de erkeklere kıyasla daha düşük bir oranda kalıyor. 2017 verilerine göre dünya genelinde mühendis olarak istihdam edilen kadınların oranı yalnızca %11.

Üniversitelerin ilgili fakültelerinde görev yapan kadın akademisyenlerin oranına bakıldığında ise ABD’de bu oranın 2004’te %9,2 iken 2019’da %17’ye yükseldiği görülüyor. Türkiye’de bu oranlar daha yüksek olsa da henüz mühendislik alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetmek mümkün değil.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, %50’ye yakın kadın akademisyen oranıyla öğrencilere uluslararası başarılar elde etmiş güçlü kadın rol modeller sunarak dünyada mühendislik alanında toplumsal cinsiyet eşitliği adına önemli bir timsal oluşturuyor.

Webinar'ın YouTube kaydı için buraya tıklayınız. 
 
******************

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı için > http://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.


 

2 Yorum

Engin Yalın 05.08.2020
1965 yılında orta okulu bıraktım, okuduğumu ispat edemedim, okuldan kayıtlarımı çıkardım resmi olarak tekrar orta okul kayıtlarımı yaptırdım açık öğretim sınavlarını verdim, derken lise son sınıf sınavlarını vermenin bir adım gerindeyim 35 yıl elektronik işim ve büyük çok sayıda firmanın servisliğini yaptım işimin içinde yazılım değerleri olan programlama Trakya GENELİNDE program İşim 1982 yılında çıkan yazar kasa kurulum ve şirket programı binlerce kasa programı yaptım. Bilmek istediğim lise mezunu olarak o tek ve özel olan okulda okuyabilme şansım VARMI. Yanıtlarsanız teşekkür ederim.
Engin yalın 05.08.2020
SÜPERRRRR

Bir Cevap Yazın