Ufuk Tarhan: Algoritma ile beslenen “ExOs” nedir, biliyor musunuz?
7742 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Algoritma ile beslenen “ExOs” nedir, biliyor musunuz?



Facebook, Google, Apple, Amazon, IBM, Verizon, GE, Amazon, Alibaba, Netflix, Xiaomi, Github vb. şirketleri "çok, ama çok çok büyük, gelişmiş, devasa" falan diyerek tarif etmek yetmiyor artık. Onlar için yeni bir tanımlama var, o da "ExOs yani Exponential Organizations - Eksponansiyel (üstel) Organizasyonlar/Şirketler".

ExOs terimi katlanarak, misli misli büyüyen organizasyonları, şirketleri anlatmak için kullanılıyor. Bunlar, MTP - Massive Transformative Purpose – Devasa Dönüşümü hedefleyen yapılar. Müthiş bir ekosistemle çalışıyorlar. Teknoloji yaratıyor, üretiyor yayıyor ve dönüşüm gerçekleştiriyorlar. Eksponansiyel Organizasyonlar çok katmanlı, süper gelişmiş analiz teknikleriyle çalışıp, geniş-kapsayıcı bir paydaş habitatında hareket ediyorlar. İlkeleri; “Rekaber” yani “Rekabet + Beraber”den türemiş bir yaklaşım. İngilizcesini de Comperation = Competition + Coloboration olarak türetebiliriz. Ve ExOs’ın ortak paydası, tamamının üssel büyümesini sağlayan en önemli faktör ve temel besin kaynağı; “data” yani “veri”. Bunların hepsi birer “data canavarı”. Data onların “secret currency”si, “gizli para birimi”. Datanın üzerinde koştuğu yol da “algoritma”.

ALGORİTMA VE KODLAMA NEDİR?

Algoritma” kelimesi son zamanlarda, yanlış bir biçimde, zorlu problemleri titizlikle ve optimum şekilde çözmek için tasarlanan “kod” şeklinde kullanılsa da algoritma ile kodlama farklı şeyler. Algoritma, karmaşık bir problemi çözmek, bir görevi tamamlamak, belirli bir amaca ulaşmak, bir hesaplamayı yapmak için aşılması gereken adımlar serisi ve bunun için tasarlanan yolu ifade ediyor. Algoritmalar genellikle bilgisayar programlarında, kodlamada ve insani problemlerin çözümünde kullanılıyor. Kodlama ise makineleri harekete geçirmeye yarayan, gelişmiş-farklı programlama dillerinden oluşan komutlar dizisini anlatıyor. Kod, düşük karmaşıklıkta tekrarlardan oluşuyor ve kritik değil.

Örneğin kod, bir kullanıcı ara yüzü, bir girdiyi teyit eden ya da uygulaması basit bir değeri hesaplayan şey iken algoritma daha farklı, bütüncül bakış ve karmaşıklık seviyesi demek oluyor.

Algoritma her şeyi dikkate almayı, çok daha yoğun ve derin eforu, başından sonuna kadar tüm olası detayları, adım ve olasılıkları düşünmeyi, hesaplamayı, planlamayı, simülasyonu gerektiriyor. Daha yalın bir anlatımla; bir programcının bir problemi, bir adımı çözmek için yazdığı kod aslında algoritma olmuyor. İşte bu nedenle günlük hayatta algoritmayı kodlama olarak kullanmak doğru değil. Algoritmanın önemini hafifletip, aşındırıyor.

SONUÇ OLARAK ALGORİTMA VE KODLAMA ARASINDAKİ FARK;


- Algoritma; büyük bir problemin çözülmesi için iyi tasarlanmış seri adımlar.

- Kodlama; makinelere iş gördüren komutlar.

Hali hazırda algoritmaları büyük ölçüde insanlar geliştirdikleri için doğal olarak insanların önyargılarını da yansıtarak gelecekte hepimizi köleleştirecek, işlevsizleştirecek beklenti ve korkusu yaygın. Oysa zaman içinde Derin Öğrenme (Deep Learning), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Veri Bilimi ve Sensör-Akıllı Malzeme-Blokchain gibi teknolojiler geliştikçe bilgi, algoritmalara aktarmalı değil, direkt kaynağından akacak. Önyargıları eleme ve sistemleri insanlığın, evrenin sürdürülebilirliği yararına kurgulama kabiliyetine ulaşacak.


Sonuç olarak benim beklentim, genelin tam tersine; algoritmaların insanları bir türlü uygulayamadıkları “evrensel etik kurallarını” uygulamak zorunda bırakacağı yönünde…

Bu yazı Platin Dergisi için yazılmıştır.  @PLATINDERGI 

Birleşim Dergisi için yazılan orijinal yazıyı okumak için aşağıdaki kupüre tıklayınız.
 



 

******************

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı için > http://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.


 

0 Yorum

Bir Cevap Yazın