‘Bizim Ortak Ajandamız- Our Common Agenda' Nedir?
11177 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

"Ortak Ajandamız- Our Common Agenda" Nedir?


Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında oluşturduğu ve dünyaya ilan ettiği, hepimizin (tüm dünya vatandaşlarının ve kurumlarının) uymak zorunda olduğu, 17 maddelik “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri/Amaçları (SKH)” listesi var. Dünya çapında ve ülkemizde yapılan onca iletişim çalışmasına rağmen, hala kaç kişi farkında acaba? Oysa çok hatta aşırı önemli. O yüzden bu yazımda bir kez daha gündeme getirmek ve BM’in 75. Yılı nedeniyle açıkladığı “Ortak Ajandamız – Our Common Agenda” (ara) raporuna değinmek isterim…
 

 


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Dünya geneli için geçerli çok önemli, kritik bir manifesto, deklerasyon niteliğindeki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ya da Amaçları, SKH,

- Şimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen için barış ve refah içinde yaşamı sürdürebilmek
- Ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için
- 2030’a kadar yapmamız gerekenleri
içeriyor.

Kısacası ilk kontrolü 2030’da yapılacak ortak bir harekât planı. 17 maddenin hepsi birbiri ile yakından ilintili ve her biri hayati önemde, buna hiç kuşku yok.

SKH, bir nevi her insanoğlunun uyması gereken Küresel Sürdürülebilirlik Anayasası, “yapmaya mecbur olduğumuz” kurallar ve öncelikler listesi.


Birleşmiş Milletler:

Hatırlamak için; Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 24 Ekim 1945’te “Aman bir daha savaşmayalım” kaygısı ve amacı ile kurulan, halen 193 ülkenin üye olduğu, Güvenlik Konseyi'nde beş ülkenin daimî olarak temsil edildiği (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya), dünyanın sürdürülebilirliğinden sorumlu, nöbetçi kurum…

Pek çok açıdan kötü yola düşen, birbiriyle itişip kakışması hiç bitmeyen ülkeler görüldükçe ve özellikle politikacılar, siyasetçiler tarafından aşındırılmaya çalışılsa ve itibarı, işlevselliği her vesile ile sorgulanmaya çalışılsa da kuruluşundan bu yana 77. yıl geçen bu kurumun yani Birleşmiş Milletlerin var olması ve aslında güçlenmesi gerektiği çok açık…  Eh bu çılgın dünyada birilerinin de nöbet tutması şart!

“Ortak Ajandamız – Our Common Agenda” nedir?

İşte bu kadar önemli olan Birleşmiş Milletler ve yürürlükte olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 75. Yılda gözden geçirildi ve bir nevi ara rapor niteliğindeki “Ortak Ajandamız – Our Common Agenda” diye 12 maddeden oluşan önceliklendirme ve gaza daha fazla basılması gereken alanlar listesi yayınlandı.

Ortak Ajanda’da önerilen tüm eylemler ”Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle” uyumlu ve aslında onları hızlandırmak için toparlanmış. Bu 12 hızlandırıcı maddeyi kısa açıklamalarıyla aşağıda veriyorum. Ama sizler www.un.org/en/common-agenda ve Uniting Business for a Better World | UN Global Compact sitesinden detaylarını lütfen ve mutlaka inceleyin.