İhracata karbon ve blokchain etkisi
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

İhracata karbon ve blokchain etkisi...Her geçen gün daha da rekabetçi hale gelen dünya ticaretinde ve yükselen çevresel bilinçlenme çağında, ihracat stratejilerinin de hızla değişen uluslararası kurallara göre yeniden yapılandırılması gerekiyor.  
 
Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için şirketler ve hükümetler artık, çevresel hedefler ve teknolojik yeniliklerle uyumlu stratejiler geliştirmek zorunda. Bu yazımda 2024 ve sonrasında ihracat hedef ve stratejilerinin “karbon nötr, net sıfır, sıfır emisyon hedeflerinden ve blockchain teknolojilerinden neden ve nasıl etkileneceğine değinecek, yapılması gerekenleri listeleyeceğim.
 
Önce tanımlar:
 
Karbon Nötr: Karbon salımlarının, karbon çıkarımı veya dengeleme yoluyla dengelenmesi.
Net Sıfır: Tüm sera gazı emisyonlarının azaltılması.
Sıfır Emisyon: Kaynak veya süreçten hiçbir emisyonun olmaması.
Blockchain: Merkezi olmayan, dijital defter teknolojisi. Dijital transformasyonda tepe nokta.
 
Ne, ne demek açıklaması ile başladım çünkü bundan böyle bu faktörlerin her biri dünya çapında rekabet, ticaret ve ihracat stratejilerinin şekillendirilmesinde en belirleyici rolleri oynayacaklar. O yüzden çok iyi anlaşılmaları ve uygulanmaları gerekiyor.  
 
İhracatta yeni belirleyici yani hayati kriterler:
 
2024 ve sonrasında çevresel hedefler ile teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, ihracat politikaları üzerinde %100 etkili olacak. Karbon nötr ve net sıfır hedefleri, şirketlerin ve hükümetlerin uluslararası pazarlara yaklaşımını yeniden şekillendirecek. Sıfır emisyon hedefine sahip ürün ve hizmetler, uluslararası pazarlarda farklılaşma ve rekabet avantajı sağlarken blokchain teknolojisine geçemeyenlerin dünya ticaretine entegrasyonu, işlevselliği ve rekabetçiliği kalmayacak.
 
Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Kyoto Protokolü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olan sürdürülebilirlik performans kriterlerine, yasal düzenlemelere uymak artık çevresel bir sorumluluk olmanın ötesinde en temel ticari başarı kriteri haline gelecek.
 
Blockchain etkisi:
 
Blockchain teknolojisi, ihracat stratejilerinin rekabet gücünü artırmada, tedarik zincirlerinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artırdığı için uluslararası ticarette güven ve uyum sağlamanın en kritik aracı olacak.  Daha doğrusu, blokzincir teknolojisine geçmemiş herhangi bir ihracatçının sisteme entegrasyonu ve rekabet avantajı sağlaması mümkün olamayacak. Ayrıca, blockchain, yeşil finansman ve karbon kredi ticaretini kolaylaştırarak, çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu ticaret fırsatlarını genişleteceği için şirketlerin ve hükümetlerin uluslararası pazarlarda yer almaları için çevre dostu ihracat stratejileri uygulamaktan başka çareleri kalmayacak.
 
 Yapılması ve yapılmaması gerekenler:
 
- Çevresel standartlara uyum sağlayarak ve sürdürülebilir kaynaklar kullanarak sürdürülebilir uygulamaları benimseyin.

- Blockchain teknolojisine yatırım yaparak, tedarik zincirlerinin şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırın.

- Sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için inovatif çözümler geliştirin.

- Karbon nötr ve net sıfır hedeflerine ulaşmak için somut adımlar atın.

- Çalışanlarınızı ve iş ortaklarınızı çevresel düzenlemeler ve teknolojik yenilikler konusunda eğitin.

- Küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapın.

- Yeşil finansman ve karbon kredi ticaretini destekleyen yenilikçi finansman modellerini benimseyin.

Özetle; 2024 ve sonrasında ihracatta başarı için anahtar kelimeler: Karbon ve Blokzincir

Bu yazı Platin Dergisi için yazılmıştır.  @PLATINDERGI  | Büyük okumak için aşağıdaki küpüre tıklayın 👇🏻
 

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > Buraya tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini buradan takip edebilirsiniz.