Sakın Ölmeyin!
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

Sakın Ölmeyin!Geçtiğimiz hafta yurt dışında Best Seller olan bir kitabın iki yazarından birini, Fütürist arkadaşım José Luis Cordeiro’yu, ‘Gençleştirme – Rejuvenation Teknolojisi’ üzerine yaptığı çok etkileyici bir konuşmayı dinlemek için ağırladık ve dinledik.
 
Kitabın diğer yazarı ise yine Millennium Project’den arkadaşım David Wood. İkisinin de teknoloji, bilim dolu backgroundları etkileyici. Başta Singularity (Tekillik) üniversitesinin kurucusu, “Transhümanizm” akımının başlatıcısı ve Google’ın Baş Mühendisi Ray Kurzweil olmak üzere, dünyanın önemli kanaat önderleri kitaba ön söz yazmışlar. “Son yılların en dikkat çeken eserlerinden biri demişler ki bence de öyle...
 
Orijinal adı; “Death of Death - Ölümün Ölümü”. Türkçesi de var. Ülkemizdeki adı; “Ölümsüz İnsan”. Okumanızı hararetle tavsiye ederim. Müthiş önemli ve kafa açıcı bir konu. Özellikle de her iş insanı mutlaka göz atmalı.  Neden önemli? Çünkü 10 yıl içinde yaşlanmanın duracağını, 30 yıl içinde de gençleşmeye başlayacağımızı, yine 10 yıl içinde başta kanser olmak üzere ölümcül pek çok hastalığı nasıl alt edeceğimizi anlatıyor.
 
José fotoğraf çektirirken diyor ki “10 - 20 yıl sonra buna bakıp ne kadar gençmişiz değil ne kadar yaşlıymışız diyeceğiz. Sakın ölmeyin, ölümsüzlüğe az kaldı!”…
 
Gençleştirme – Rejuvenation Teknolojisi şaha kalktı!
 
Bilimsel iddialara ve ispatlara göre yaşlanmanın artık bir endişe olmadığı bir dünyaya hayli yakınız. Herkesin sağlıklı ve canlı bir yaşam sürebileceği, yüzyıllarca yaşayabileceği genetik potansiyelin aktive edilmesine çok az kaldı. Uzak bir rüya gibi görünen bu durum artık bilim insanları için sadece hızla yaklaşan bir gerçek.  Gençleştirme teknolojisi, yaşlanma sürecini tersine çevirmek ve gençliği,  sağlığı ve canlılığı geri kazandırmak amacıyla hızla gelişen bir alan. Bu teknoloji, yaşam ve çalışma şeklimizi devrim niteliğinde değiştirme olasılığı yüzünden aslında çok ciddiye alınmalı ve gelecek stratejilerinde mutlaka hesaba katılmalı.
 
Halen geliştirilmekte olan en umut verici gençleştirme teknolojileri:
 
Bu konularda çalışan ve farklı ülkelerde, farklı laboratuvarlarda çalışan hemen hemen bütün bilim insanları yaşlanmayı durdurmak ve hatta tersine çevirmek için etkili terapilerin önümüzdeki 10-20 yıl içinde mevcut olabileceği konusunda neredeyse ağız birliği yapmış gibi yayınlar, açıklamalar yapıyor. Peki nasıl?

Hasarlı hücreler (yaşlanan) hedef alınıyor ve sadece hasarı yok eden nano ilaçlar onarım yapıp, yaşlanmayı durduruyor.

- Hasarlı dokular, kök hücrelerle onarılıyor.

- Yaşlanmaya neden olan genetik kusurlar editleniyor, düzeltiliyor.
 
“Ölümün Ölümü” gerçekleşirse, iş dünyası nasıl etkilenir?
 

Eğer insanlar gerçekten gençleşerek, en azından yaşlanmayarak yaşayabilirlerse, bunun iş dünyasına ilk etkisi, işgücünün üretkenliğindeki önemli bir artış olacaktır. Çünkü daha sağlıklı ve enerjik bir işgücü, daha fazla fayda, mal ve hizmet üretebilir.
 
Gençleştirme teknolojisi, yepyeni endüstrilerin ve pazarların yaratılmasına da yol açacaktır.  Örneğin, insanların genç görünümlerini ve canlılığını korumalarına yardımcı olan ürünler ve hizmetler, doğal olarak müthiş talep görecektir.

S
onuç olarak,  gençleştirme teknolojisi, hiç kuşku yok ki yaşam ve çalışma şeklimizi devrim niteliğinde değiştirme potansiyeline sahip hızla gelişen, yaygınlaşan yeni bir alan. Ve tabii ki Gençleştirme teknolojisinin potansiyeli hem heyecan verici hem de göz korkutucu. Bir yandan, herkesin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebileceği bir dünyanın umudunu sunuyor. Öte yandan, bu teknolojinin nasıl kullanılacağı konusunda etik ve sosyal sorular, sorunlar ortaya çıkarıyor.


Örneğin, gençleştirme teknolojisine kim erişebilecek? Herkes için mi yoksa sadece zenginler için mi erişilebilir olacak? İnsanların yüzyıllarca yaşayabileceği bir dünyanın potansiyel sonuçları neler olabilir?  Düşünelim…

Bu yazı Dünya Gazetesi için yazılmıştır. Orijinali için buraya tıklayınız. 

Don't Die! 
Last week, we hosted and listened to one of the two authors of a book that became a Best Seller abroad, my Futurist friend José Luis Cordeiro, to listen to a very impressive speech he gave on 'Rejuvenation Technology'.
 
The C0-Author of the book is my friend David Wood, also from the Millennium Project. Both of their backgrounds full of technology and science are impressive. Important opinion leaders in the world, especially Ray Kurzweil, the founder of the Singularity University, the initiator of the "Transhumanism" movement and Google's Chief Engineer, wrote forewords to the book. “They said it was one of the most remarkable works of recent years, and I think it is...
 
Original name; “Death of Death”. There is also a Turkish version. Its name in our country is; “Immortal Human”. I highly recommend you read it. This is a tremendously important and mind-expanding topic. Especially every business person should definitely take a look. Why is it important? Because it tells us how aging will stop in 10 years, we will start to look younger in 30 years, and how we will defeat many deadly diseases, especially cancer, within 10 years.
 
While taking a photo, José says, “In 10 to 20 years we will look at this and say how old we were, not how young we were.” Don't die, immortality is almost here!”…
 
Rejuvenation – Rejuvenation Technology has taken off!
 
According to scientific claims and evidence, we are very close to a world where aging is no longer a concern. We are very close to activating the genetic potential that will enable everyone to live a healthy and vibrant life and live for centuries. What seemed like a distant dream is now just a rapidly approaching reality for scientists. Rejuvenation technology is a rapidly developing field with the aim of reversing the aging process and restoring youth, health and vitality. This technology should be taken very seriously and taken into account in future strategies because of its possibility of revolutionizing the way we live and work.
 
The most promising rejuvenation technologies currently under development are:
 
Almost all scientists working on these issues and working in different laboratories in different countries make publications and statements as if they were almost unanimous that effective therapies to stop and even reverse aging may be available in the next 10-20 years. So how?

- Damaged cells (aging) are targeted and nano drugs that only destroy the damage repair and stop aging.

- Damaged tissues are repaired with stem cells.

- Genetic defects that cause aging are edited and corrected.
 
If the “Death of Death” occurs, how will business be affected?
 
If people could actually live to become younger, or at least not age, the first impact on business would be a significant increase in the productivity of the workforce. Because a healthier and more energetic workforce can produce more benefits, goods and services.
 
Rejuvenation technology will also lead to the creation of brand new industries and markets. For example, products and services that help people maintain their youthful appearance and vitality will naturally be in tremendous demand.

In conclusion, rejuvenation technology is undoubtedly a rapidly developing, expanding new field that has the potential to revolutionize the way we live and work. And of course, the potential of Rejuvenation technology is both exciting and daunting. On the one hand, it offers the hope of a world where everyone can live a long and healthy life. On the other hand, it raises ethical and social questions and problems about how to use this technology.

For example, who will have access to rejuvenation technology? Will it be accessible to everyone or only the rich? What would be the potential consequences of a world where humans could live for centuries? Let's think…


******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.