SDG 5’in İş Dünyası İçin Önemi
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

SDG 5’in İş Dünyası İçin Önemi...
SDG, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ (SKA) olarak özetlenen 17 hedefin kısaltması. Bu maddeler, 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için zorunlu olarak yapılması gerekenleri özetiyor. İçlerinden beşincisi olan ‘SDG 5’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni amaçlıyor.

 
Artık her bireyin, devlet yapısının, şirketin, kurumun; tüm alt ve üst yapısında, bütün stratejilerinde odağa koyması gereken 17 hedef; yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizliği azaltmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, barış ve adaleti sağlamak ve kaliteli eğitim gibi toplumsal refahı artırmayı hedefleyen geniş bir yelpazeyi kapsar. Her bir hedef, daha adil, yeşil, farklı ancak eşit ve kısacası daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlar. SKA'lar, küresel ölçekte çok ciddi bir işbirliği ve taahhüttür. Ülkeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için ortak bir vizyon ve adeta bir yapılacak işler listesidir.
 
17 maddenin her biri ayrı ayrı çok önemlidir ve mutlaka başarmak zorunda olduğumuz konuları kapsamaktadır ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında olduğumuz için bu yazımda özellikle SDG 5 olarak anılan 5. maddeyi ele alacağım.
 
SDG 5’in Maddeleri ve Göstergeleri:
 
5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi.

5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması.
 
5.3. Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması.
 
5.4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi.
 
5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması.
 
5.6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferansları sonucunda ortaya çıkan konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması.
 
5.a. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması.
 
5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi.
 
5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi.
 
Sonuç olarak SDG 5, asla yalnızca doğru olanı yapmakla ilgili değildir. Şirketler, SDG 5'i dikkate almazlarsa, sadece ahlaki ve etik bir sorumluluğu ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve başarı için gerekli olan yenilikçilik ve çeşitlilik fırsatlarını da kaçırırlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapmak aslında sürdürülebilir başarıya ulaşmanın, daha iyi kararlar almanın, daha geniş bir yetenek havuzuna erişmenin, çalışan memnuniyetini artırmanın, iş gücü verimliliğinin,  karlılık artışının, kısacası her alanda, kalıcı, çabuk ve katlanarak güçlenmenin en garantili ve “kolay” yoludur…
 
‘Kolayı’ seçin ve şimdi lütfen bu yazıyı şirketinizdeki herkese yollayın, bir Zoom toplantısında tek tek okuyun. Güçlenin…


Bu yazı Dünya Gazetesi için yazılmıştır. Orijinali için buraya tıklayınız

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > Buraya tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini buradan takip edebilirsiniz.