Ufuk Tarhan Yazio: Kim Bu Fütüristler?
9769 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Kim Bu Fütüristler?Son yıllarda içinde “Fütürist, Fütüristik” kelimeleri geçen cümle kuranların sayısı hayli artsa da çoğunluk hala “pardon ne dediniz?” diyor ya da anlamış gibi ama aslında tam da kavramadan kafa sallayıp geçiyor. O yüzden bu çok önemli ve yükselen alana açıklık getirmek de yine bir Futurist’e düşüyor…

Fütürizm (Futurism) İngilizce Future (=Gelecek) kelimesinden türemiştir.

Fütürizm,  “tarih biliminin” geçmişte, niçin, neden, nasıl, ne zaman, neler yaşandığını bilgi haline dönüştürme çabası gibi; gelecekte niçin, neden, nasıl, ne zaman, neler yaşanabileceğini, olasılıkları, muhtemel senaryoları bilgi haline dönüştürmeye çalışır.
 
Kısacası tarih geriye doğru ders çıkarmak; Fütürizm ileriye doğru, vizyon oluşturmak için bakarak, her ikisi de akıl-bilgi-teknoloji kullanarak geçmişi ve geleceği aydınlatmaya çalışır ki düşüp, şaşmadan ya da minimum zararla yarınlara doğru ilerleyebilelim.
 
Fütüristler, Fütürizm’i yani gelecekçiliği benimsemiş kişiler, gelecek senaristleri, olasılık çoğaltıcıları, olumlu gelecek tasarımcılarıdır. Çoğu otodidakt olmakla beraber, artık dünyada pek çok okulda, üniversitede “Future Studies – Gelecek Çalışmaları” dersleri ya da bölümleri de bulunmaktadır.
 
Yeni bir alan olmamasına rağmen, özellikle son zamanlarda popülaritesinin artmasının nedeni ise insanlığın COVID-19 Pandemisinin de hızlandırıcı etkisi ile tarihin en büyük ve kritik dönüşüm süreçlerinden birinden geçmekte olmasıdır.


Fütüristlere göre;


- Genel olarak dünyada, her anlamda belirsizlik, tıkanıklık, mutsuzluk, güvensizlik, karamsarlık ve müthiş bir “gelecek kaygısı” hâkim. Herkes kendisine yeni hedefler koyma, yeni motivasyon unsurları belirleme arayışında ve ihtiyacında. Geleceğin nasıl olacağını, yenidünya uygarlığının nasıl şekilleneceğini uzgörerek yeni ve daha iyi bir gelecek kurgulamak arzusunda.

- İnsanlık açlık, fakirlik, savaş gibi büyük insanlık sorunlarının engellenebilir ve kabul edilemez olduğunda uzlaşılmış ve bunu uygulayabilecek bir kültürü inşa etmenin sancılarını çekiyor. Tüm dünya ana hatları oldukça belirginleşmiş bir şekilde sürdürülebilir küresel gelecek için etik değerlere olan duyarlılığın artması, sömürüden uzak uluslararası ve demokratik bir hukuki-ticari düzenin kurulabilmesi için blockchain sistemine doğru koşuyor.

Fütürist bakış açısı, Fütüristler;

- Aslında dünya zengin kaynaklara sahip. Sıkıntı bu kaynakların belli sayıda ülke ve/veya toplum tarafından kontrol edilmesinde ve adaletli dağıtılmamasında. O halde bu engellemeli, çalışmak-üretmek için yeni teşvik mekanizmaları ve sistemleri hayata geçirilmeli, dünyayı ve kaynaklarını tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul eden anlayış ve uygulamalar gelişmeli.

- Barışçıl ve sürdürülebilir küresel uygarlığın kurulmasını sağlayacak uygulanabilir planlar geliştirilmesi, 

- Şimdiye kadar anlaşmalarda, kağıtlarda, kapalı kapılar ardında, teoride kalan insan hakları vurgusunun ve farkındalığının tüm dünyada hızla açığa, su yüzüne çıkarılması, 

- Yenidünya düzeninin sosyal adaleti en insani, en çevreci ve en etkili biçimde sağlaması, tüm mal ve hizmetlere herkesin doğaya zarar vermeden en kolay şekilde ulaşılabilmesi için dijitler üzerinde yükselen yepyeni bir gelecek için çalışırlar.

21’inci yüzyıl Fütüristleri;


- Farklı olma cesaretine sahiplerdir.

- Tüm insanlık ve doğa için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirirler.

- Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olurlar.

- İnsanlıktan ve doğadan sorumlu olduklarını bilirler.

- Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olmaları gerektiğinin farkındadırlar.

- Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtırlar.

- Geleceği uzgörürler.

Dünyayı kendilerine, kendilerini dünyaya ait hissederler.

- Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isterler. 

Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin Fütürist bilinç geliştirmesine önderlik ederler.

Eğer yukarıda yazanların çoğuna katılıyorsanız ve bunlar için çabalıyorsanız, rahatlayın siz de Fütüristsiniz ve eğer siz de aramızdaysanız gönül rahatlığıyla “Gelecek Güzel Gelecek” diyebiliriz…


Bu yazı Onedio için yazılmıştır.  Yazının linki buradadır.
 

******************

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı için > http://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.


 

0 Yorum

Bir Cevap Yazın