Yapay Zeka etkisiyle Geleceğin Meslekleri: Yeni Çağın Fırsatları
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

Yapay Zeka etkisiyle Geleceğin Meslekleri: Yeni Çağın Fırsatları:

Genç Motto Dergisi için Ufuk Tarhan tarafından yazılmıştır. PDF'ten okumak için buraya ya da görsele tıklayınız 👇🏻

Yarının İşini Yarına Bırakma, Fütürizm: Sayfa 22-31 arası | Yarının İşini Yarına Bırakma Kitabı

Geleceğe Hazırlık İçin İpuçları!

Fütürizm nedir, Fütürist kime denir?
 
Fütürizm, İngilizce “future” sözcüğünden türemiştir ve “gelecekçilik” demektir. Fütürizm geleceğe dönük gelişim ve yeniliklere odaklanan bir bakış açısı, alan ve disiplindir. Dünyada yüzden fazla üniversitede Fütürizm, Future Studies (Gelecek Çalışmaları) bölümleri, dersleri bulunmaktadır.
 
Fütürizm, bir anlamda tarihçilerin geçmişi anlamaya çalışarak geleceğe dair çıkarımlar yapabilme, geçmişi bilgiye dönüştürme çabalarının benzeridir. Gelecekçiler de tıpkı tarihçiler gibi bilim, teknoloji ve akıl kullanarak gelecek senaryoları yaratmaya ve olasılıkları keşfetmeye, anlamaya çalışırlar…
 
Kısacası Tarih geriye doğru bakar geçmişi bilgiye dönüştürmeye çabalar. Fütürizm de ileriye doğru bakar ve geleceği bilgiye dönüştürmeye gayret eder, yeni bilgiler, teoriler, gelecek tasarımları üretmeye çalışır.
 
Kimler Fütürist olabilir? 
 
Fütüristler olumlu gelecek tasarımcılarıdır. Bilim, teknoloji ve akıl yardımı ile geleceği tarif etmeye odaklanan;  bütüncül, sürdürülebilirliği hedefleyen bakış açısı ile araştıran, planlayan, çalışan,  insanlığa ve doğaya duyarlı, saygılı bireylerdir. 
 
21’inci yüzyıl Fütüristleri; Farklı olma cesaretine sahiplerdir. Kendileri ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirirler. Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olurlar. İnsanlıktan ve doğadan sorumlu olduklarının farkındadırlar. Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadırlar. Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtırlar.  Geleceği uzgörürler. Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hissederler. Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isterler. Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin Fütürist bilinç geliştirmesine önderlik ederler.
 
Bireyler gibi şirketler ve kurumlar da Fütürist olabilir mi? Ülke yönetiminde Fütürizm söz konusu olabilir mi?
 
Tabii ki olabilir, olmalıdır ve hatta olmaması düşünülemez bile. Fütürist bakış açısı, özellikle de eriştiğimiz bilgi, teknoloji ve gelişmişlik düzeyinde her katmanda, kademede mutlaka benimsenmesi gereken önemde bir yetkinliktir, avantajdır. 
 
Gelişen ve sürdürülebilir olmayı başaran her birey, kurum, şirket ve ülke; geleceğini Fütürist bakış açısı ile iyi okuyabildiği, kendisini, yetkinliklerini geleceğe göre geliştirip, dönüştürebildiği için bunu yapabilmektedir. Örneğin, gelişimini, dönüşümünü tüm ülkelerin imrenerek izlediği Güney Kore devletinin ünlü Fütürist Alvin Toffler ile önemli gelecek planlama çalışmaları yaptığı bilinmektedir.
 
Gençler kendilerini nasıl geleceğe hazırlamalıdır?
 
Gençler kendilerini yukarıda anlattığım “Fütürist” bakış açısına, yaklaşımına sahip olarak ve
T-İnsan”laşarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Daima “Gelecek Planlaması” yapmalıdırlar ve planlarını zamanın ruhuna, sürdürülebilirlik koşullarına göre geliştirmelidirler.
 
T-İnsan, geleceğin başarılı iş insanı için “altın oran” diyebileceğimiz kişisel bir dönüşüm, gelişim modelidir. Gelecekteki iş dünyasında yer alacak yeni çağ insanının alması gereken formasyonu özetleyen bir referanstır. Bir kişisel gelişim şablonudur.
 
T-İnsan derken tam olarak neyi kast ediyorsunuz?  
 
T’nin dik bacağını; bir şeyin her şeyini (dikey öğrenme, bilme, paylaşma ki mesela bende bu “gelecek”)

- T’nin yatay bacağını da her şeyin bir şeyini (yatay öğrenme, bilme ve paylaşma) olarak kullanıyorum.
 
- “T” aynı zamanda; içinde üç adet daha T barındırıyor. 3T ile başlayan üç önemli özelliğe, yani “Tasarımcı, Takım Oyuncusu, Teknolojik insan” olma gerekliliğine gönderme yapıyor.
 
T’ler kendilerini HOK ile (Hibridleşerek Otodidakt öğrenme ve Kürasyonla)  geliştirip, 5Y’leniyorlar (Yeteneklerini Yetkinliğe dönüştürüp Yetkili, Yaratıcı ve Yenilikçi oluyorlar.
 
Kısaca T-İnsan olma formülü = (3T x HOK) + 5Y şeklinde sembolize edilebilir.
 
Fütürizmi benimseyenler ve benimsemeyenler arasındaki farklar nelerdir?
 
Fütürist bakış açısı olmayanların vizyonu kıt, geleceği tahmin etme menzilleri ve yetkinlikleri kısadır, yetersizdir. Bu yüzden de başarılı olacak stratejiler geliştiremez, geliştirseler de uygulayamazlar.  Özetle Fütürizmi benimsemeyen ve ondan yararlanamayanlar geri kalır, sürekli patinaja düşerler.
 
Gelişmişlik endekslerinde, ekonomik göstergelerde ileri olan toplumlar ya da belirgin başarılara imza atmış bireyler, kurumlar; kendilerini “Fütürist çalışma yapıyoruz” diye nitelendirmeseler de aslında başarılı olmak için farkına varmadan yaptıkları; geleceği uzgörmek, geleceğe uyumlu stratejiler geliştirmek, geleceği planlamak  ve disiplinle uygulamaktır. Ve onlar aslında gerçek anlamda Fütüristtirler.
 
Fütürist bakış açısı benimsemeden daha iyi bir gelecek tasarlamak ve yaratmak hiçbir ölçekte asla mümkün değildir. Gelecek kendi haline bırakılamayacak kadar dinamik ve etkileşim içinde olduğumuz hayati bir süreçtir.
 
Bence ülkemizin sürekli sıkıntılar içinde olmasının en büyük nedenlerinden biri; Atatürk gibi müthiş hatta olağanüstü, organik bir Fütüriste sahip olma fırsatını ve şansını iyi değerlendiremeyerek istikrarlı ve kronik bir şekilde gelecekten kopuk liderleri seçmemizde aranmalıdır.  
 
Gelecekte hangi meslekler yok olacak? Hangi meslekler önem kazanacak?
 
İnsan ya da bir takım canlıların fiziksel olarak mutlaka bulunması ve/veya sabit bir yerden, belirli zamanlarda yapılması gereken; rutin ve tekrarlayan hemen hemen tüm işler yok olmayacak ancak yapay zekâ ve robotlar tarafından yapılacak.
 
Burada bir şeyi düzeltmek istiyorum. Meslekler aslında yok olmayacak. Aksine milyonlarca mikro, yeni meslek türeyecek ve yapılışları, kullanılan araçlar, karşılayacakları ihtiyaçlar değişecek ve çeşitlenecek. O yüzden mesleklere değil, alanlara ve becerilere, yetkinliklere odaklanmamız gerekiyor. 
 
Yani bu tip sorular, sorgulamalar; “Hangi beceriler, yetkinlikler ve alanlar önem kazanacak, gerekli olacak, yükselecek?” şeklinde olmalı.

Bunun yanıtı için de “Geleceğin Mesleklerini Bulmak için Fütüristik Formül” diye interaktif bir sayfa yaptım. Linki ve QR kodu burada;  https://www.ufuktarhan.com/gelecegin-meslekleri
 
Lütfen okuyucularımız oradan baksınlar ve birkaç deneme yapsınlar. Binlerce meslek kombinasyonu oluşturabilecekler.
 
Geleceğin yükselecek alanları, konuları da hiç kuşku yok ki şunlar olacak;
 
Dijitalleşme, robotlar, yapay zeka, blockchain, kripto para, merkeziyetsiz finans ve yönetim sistemleri, 5G ve hiper internet ile ortaya çıkacak gelişmeler, yenilenebilir enerjiye geçiş, dikey tarım ile yeni bir tarım devrimi yaşanması, laboratuvar gıdaları, 3 Boyutlu teknolojiler, drone’lar ve uçan araçlar, insansız cihazlar ile otonom sistemler, yapay organlar, artırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları, hologramlar, kuantum bilgisayarlar, siber güvenlik, uzayın keşfi, mars’ta kolonileşme çabaları, Ay’a insanlı ve robotlu yolculuk denemeleri, genetik ve nano teknolojilerdeki kesintisiz icatlar, siber savaşlar, insanlığın dönüşümü (teknolojik transhümanizm) ve belki uzaylılarla ilk
 
kontaklar gibi bir çırpıda özetleyebildiğimiz muazzam gelişmeler, geleceğe doğru sürdürülebilir ve başarılı bir kariyer, iş haritası ve onlar için eğitim planı yapmayı bir taraftan kolaylaştırırken, öte yandan da müthiş zorlaştıracak.
 
Biraz daha “öte” gelecekte ne var dersek?
 
2030-2050’ye giderken dünya göz kamaştırıcı ve yepyeni bir “icatlar çağına” girmiş olacak. İnsanlık, mevcut ve olası sorunlarına; hiçbir medeniyet döneminde bulmadığı kadar hızlı ve öncekilerden çok daha akıllı çözümler bulacak. Özellikle sağlık ve kimya sektöründe devrimsel buluşlar yapılacak. 2050'ye kadar şunların ön planda olacağını uzgörmeliyiz;
 

1- Her yerde, her işte farklı farklı Yapay Zeka ve Robot kullanımı.
2- Endüstri 5.0, 6.0 yani toplum odaklı insansız, tamamen otonom sistemler.
 
3- 5G-6G iletişim standartları, süper bilgisayarlar ve kuantum bilişimi.   
4- Yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi döngüsel ekonomi prensipleri. 
5- Hemen her sektörde drone’lar, robotlar, hologramlar. Metaverse. AR-VR. 
6- Dikey Çiftlikler, şehirde-plazalarda yapılan tarım. 
7- Laboratuvar etleri ve gıdaları. 3D baskılı gıdalar. 
8- Uzay turizmi. Yeni Enerji kaynaklarının keşfi.
9- Elektrikli ve otonom araçlar. 
10- Yapay organlar. Genetik tedavi yöntemleri. 
11 Nano, akıllı malzemeler. Giyilebilir teknolojiler. İnsanlara takılan çipler. 
12- Sosyal puan ve vatandaşlık maaş uygulamaları. 
13- Küçülmüş ve otoritesi zayıflamış devletler. Büyümüş ve etkinleşmiş sivil tolum kuruluşları. 
14- Nüfusu 9 milyarı geçmiş, geleceğe daha bütüncül, daha umutla ve dayanışma dürtüsü ile bakan, insansılara çoktan alışmış bir insanlık. 

#YarınınİşiniYarınaBırakma
#GelecekGüzelGelecek


Yapay Zeka etkisiyle Geleceğin Meslekleri: Yeni Çağın Fırsatları:

Genç Motto Dergisi için Ufuk Tarhan tarafından yazılmıştır. PDF'ten okumak için buraya ya da görsele tıklayınız 👇🏻

Geleceğe Yön Verme Rehberi: Sayfa 54-60 arası

Özellikle Yapay Zeka (YZ) kullanımının herkesin erişimine açık hale gelmesine öncülük eden OpenAI’ın ChatGPT uygulamasından sonra, neredeyse her gün yeni ve sansasyonel bir teknolojik yenilik ve bilgi bombardımanı altında gibiyiz. Ve bu hareketliliğin küresel çapta iş ve sosyal yaşam koşullarını hızla dönüştüreceğinden eminiz. O yüzden tüm dünyada hem gençler hem de yaptıkları işler ve uzmanlaştıkları meslekler büyük değişim geçirecek olan yetişkinler;  'geleceğin mesleklerine hazırlanmak' gibi önemli bir gündem ve kaygı ile başa çıkma telaşı içindeler.
 
Geleceğinize şekil verirken T-İnsan’a dönüşme sürecinizde size ilham kaynağı olmasını dileyerek ve yardımcı olmasını umarak bu yazıda sizler için, önümüzdeki 5-7 yıl içinde yükselecek 25 yeni mesleği ve ne olduklarına dair ufuk açıcı, çok özet bilgileri paylaşıyorum.
 
1. YZ ve Makine Öğrenimi Uzmanı
 
YZ ve makine öğrenimi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte her sektörde kritik öneme sahip hale gelecek. Bu alanda uzmanlaşan bireyler, gelişmiş algoritmalar geliştirerek ve veri analizi yaparak sağlık, finans, üretim, perakende, enerji ve daha birçok sektörde yenilikçi çözümler sunacaklar. Örneğin, sağlık sektöründe hastalık teşhisi ve tedavi önerileri için yapay zeka modelleri oluşturacaklar. Finans sektöründe, dolandırıcılık tespiti ve yatırım stratejileri geliştirmek için veri analitiği ve makine öğrenimi algoritmaları kullanacaklar. Üretim sektöründe, öngörücü bakım ve kalite kontrol süreçlerini optimize edecek yapay zeka sistemleri tasarlayacaklar. Ayrıca, perakende sektöründe müşteri davranışlarını analiz ederek, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunacaklar. YZ ve makine öğrenimi uzmanları, büyük veri kümeleri üzerinde çalışarak, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasını sağlayacak ve süreçleri otomatikleştirerek verimliliği artıracaklar. Bu uzmanlar, aynı zamanda doğal dil işleme (NLP), bilgisayarla görme (computer vision) ve derin öğrenme (deep learning) gibi ileri teknolojiler üzerinde de çalışmalar yaparak, yenilikçi uygulamalar geliştirecekler.
 
2. Veri Bilimcisi
 
Büyük veri analizine duyulan ihtiyaç, veri bilimcilerine olan talebi büyük ölçüde artıracak. Veri bilimcileri, çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek iş stratejilerine yön verecek önemli fonksiyonları üstlenecekler. Veri madenciliği, istatistiksel analiz ve veri görselleştirme tekniklerini kullanarak anlamlı içgörüler elde edecekler. Özellikle makine öğrenme uzmanları ve her konunun kendine has ustalarıyla iş birliği içinde çalışarak otonom sistemlere katkı sağlayacaklar. Örneğin, pazarlama stratejilerini optimize etmek için müşteri davranışlarını analiz edecekler, finansal riskleri tahmin ederek yatırım kararlarını yönlendirecekler ve üretim süreçlerinde verimliliği artırmak için operasyonel verileri inceleyecekler. Bu alana yönelenlerin, sadece veri analizinde değil, aynı zamanda iş süreçlerini ve stratejilerini anlama konusunda da yetkin olmaları, başarılarında kritik bir rol oynayacak. Veri bilimcileri, yapay zeka ve makine öğrenimi modellerini uygulayarak, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve yenilikçi çözümler geliştirmesine yardımcı olacaklar.
 
3. Siber Güvenlik Uzmanı
 
Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, kötü niyetli aktörlerin ve dolandırıcıların teknoloji bilgileri de gelişti. Veri trafiği, sensörler, bilgisayarlar, online platformlar, mobil cihazlar ve çeşitli veri saklama araçları gibi sayısız kanaldan veri akışı başladı. Bu durum, siber güvenlik tehditlerinin çoğalmasına, karmaşıklaşmasına ve yaygınlaşmasına neden oldu. Dolayısıyla, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç büyük ölçüde artacak. Ağ güvenliği, veri koruma, tehdit istihbaratı ve güvenlik protokolleri geliştirme konularında çalışacaklar. Örneğin, şirketlerin ve devlet kurumlarının sistemlerini siber saldırılardan korumak için güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve saldırı tespit sistemleri kuracaklar. Ayrıca, siber güvenlik olaylarına müdahale ederek, veri ihlallerini analiz edecek ve gelecekteki saldırıları önlemek için stratejiler geliştirecekler. Bu alanda meraklı ve yetenekli bireyler, sürekli değişen tehdit ortamına karşı yenilikçi çözümler üreterek, bilgi güvenliğini sağlayacak ve dijital dünyanın güvenilirliğini artıracaklar. Meraklı olanlar kesinlikle ilgilenmeli.
 
4. Robotik Mühendisi
 
Robotik teknolojilerinin endüstrideki kullanımı yaygınlaştıkça ve robotlar çeşitli form ve kabiliyetlerde sahaya indikçe, robotik mühendislerine olan talep hızla artacak. Bu mühendisler, endüstriyel robotlar, hizmet robotları, tıbbi robotlar ve otonom araçlar gibi sistemler tasarlayacak ve geliştirecekler. Robotik mühendisleri, robotik kolların üretim hatlarında kullanılması, cerrahi robotların hassas operasyonlar gerçekleştirmesi ve otonom araçların güvenli bir şekilde navigasyon yapması gibi uygulamalar üzerinde çalışacaklar. Ayrıca, robotların süreç tasarımı, üretim ve bakımını optimize ederek verimliliği artıracaklar. Robotik mühendisleri, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları ile robotların yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda etik ve yasal çerçeveler içinde güvenli ve sorumlu kullanımını sağlayacaklar. Bu alanda çalışanlar, mühendisler, süreç tasarımcıları, üretim ve bakım uzmanları, hukukçular ve etik danışmanlar gibi birçok yeni meslek ortaya çıkaracak ve tüm sektörlerde önemli değişikliklere neden olacaklar. Robotik teknolojilerinin hızla evrildiği bu dönemde, bu alanı yakından takip etmek kritik önem taşıyacak.
 
 5. Blokzincir Geliştiricisi
 
Blokzincir teknolojisi, finans, hukuk, resmi işlemler gibi alanlar başta olmak üzere her iş ortamında, her ölçekte, kamu ve özel sektörde devrim yapacak. Bu teknolojinin asıl dönüşümü henüz başlamadı, ancak gelecekte temel "governance – yönetişim" altyapısı haline gelmesi bekleniyor. Blokzincir geliştiricileri, bu teknolojinin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere kilit rol oynayacaklar. Örneğin, finans sektöründe kripto para birimleri ve akıllı kontratlar ile güvenli ve şeffaf işlemler gerçekleştirecekler. Hukuk alanında, sözleşmelerin ve belgelerin dijital olarak doğrulanmasını sağlayacak çözümler geliştirecekler. Kamu sektöründe, resmi işlemlerin ve kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve yönetilmesini sağlayacaklar. Ayrıca, tedarik zinciri yönetiminde ürünlerin takibi ve doğrulanması için blokzincir uygulamaları oluşturacaklar. Blokzincir geliştiricileri, dağıtık defter teknolojisi (DLT) ve kriptografi konularında uzmanlaşarak, verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacak sistemler tasarlayacaklar. Bu alandaki geçişe ayak uyduramayanlar sistem dışında kalacak, bu nedenle blokzincir geliştiricilerinin önemi her gün daha fazla artacak.
 
6. Yeşil Enerji Uzmanı
 
Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlanması ve karbon kriterleri, yaptırımlar gibi yönetişime ve operasyonel süreçlere etki eden uygulamaların devreye girmesiyle yeşil enerji uzmanları, geleceğin en önemli meslekleri arasında yer alacaklar. Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve entegrasyonu üzerinde çalışacaklar. Örneğin, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri için verimliliği artıran teknolojiler tasarlayacaklar, enerji depolama çözümleri geliştirecekler ve mikro şebekeler kurarak yerel enerji üretimini destekleyecekler. Yeşil enerji uzmanları, enerji verimliliği projelerini yöneterek, işletmelerin karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olacaklar ve sürdürülebilir enerji politikaları oluşturacaklar. Ayrıca, enerji sektöründe yapılan yeniliklerin yasal ve düzenleyici çerçevelerle uyumlu olmasını sağlayacaklar. Bu uzmanlar, her sektörde ve şirkette istihdamı zorunlu hale gelecek, çünkü yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, iş dünyasının geleceğinde merkezi bir rol oynayacak.
 
7. Dijital Pazarlama ve Dijital Asset Uzmanı
 
Dijitalleşen dünyada, dijital pazarlama ve dijital varlık uzmanları, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetecek ve geliştirecekler. Bu uzmanlar, sosyal medya, SEO ve etkili içerik pazarlaması ile web sitelerinin arama motoru sıralamalarını iyileştirerek hedef kitlelerine ulaşacaklar. Yapay zeka (YZ) teknolojilerini kullanarak kullanıcı davranışlarını analiz edecek, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturacak ve reklam performansını optimize edecekler. Ayrıca, dijital varlık yönetimi ile markaların dijital içeriklerini, medya varlıklarını ve kampanyalarını merkezi bir platformda organize edecekler. Omni-kanal yaklaşımla çalışarak, gerçek ve sanal influencer işbirlikleri, video içerik üretimi ve farklı dijital pazarlama stratejilerini entegre edecekler. Metaverse ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak, kullanıcılar için sürükleyici ve etkileşimli deneyimler tasarlayacaklar. Kripto varlıklar ve blockchain teknolojileri ile güvenli ve şeffaf dijital işlemler sağlayacaklar. Dijital pazarlama ve dijital varlık uzmanları, işletmelerin dijital dünyada rekabetçi kalmasını sağlarken, yenilikçi ve çok boyutlu pazarlama stratejileri geliştirerek marka bilinirliğini ve müşteri sadakatini artıracaklar.
 
8. Genetik Mühendisi
 
Genetik mühendisliği, uzun süredir potansiyel vadeden meslekler arasında yer alıyordu, o kadar hızlı yükselmedi. Ancak artık zamanı geldi. Bundan sonra yapay zeka sayesinde başta tıp ve biyoteknoloji alanlarında olmak üzere büyük ve hızlı adımlarla ilerleyecek. Genetik mühendisleri, DNA ve genetik materyaller üzerinde çalışmalar yaparak yeni tedavi yöntemleri geliştirecekler. Örneğin, CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileri kullanarak genetik hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde çözümler sunacaklar. Ayrıca, kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları geliştirecekler, gen terapisi ve hücresel tedavilerle hastalıkların kökten çözümüne katkı sağlayacaklar. Sağlık sektörünün yanı sıra, genetik mühendisleri kozmetik, güzellik, gençleşme, gıda, dikey tarım, laboratuvar etleri ve su güvenliği gibi alanlarda da önemli rol oynayacaklar. Bitkilerin genetik yapısını değiştirerek daha besleyici ve dayanıklı gıda ürünleri geliştirecekler, dikey tarım teknikleriyle şehir içinde sürdürülebilir tarım çözümleri sunacaklar. Laboratuvar ortamında et üretimi gibi yenilikçi biyoteknoloji uygulamaları ile gıda üretiminde devrim yapacaklar. Ayrıca, su güvenliği için biyoremediasyon teknikleriyle (mikroorganizmalar, bitkiler veya enzimler kullanarak kirlenmiş çevreyi -toprak, su veya hava- temizleme süreci) kirlenmiş su kaynaklarını temizleyecekler. Genetik mühendisleri, yapay zeka destekli analizlerle genetik verileri inceleyerek, hızlı ve etkili çözümler üretecek ve bu süreçte çok çeşitli sektörlerin baştan aşağı değişmesinde ve gelişmesinde kilit rol oynayacaklar.
 
9. İklim Değişikliği Analisti-Uzmanı
 
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri arttıkça kritik bir rol üstlenecek. Bu uzmanlar, sürdürülebilir stratejiler geliştirip hayata geçirerek, su kaynaklarının korunması ve yönetimi gibi hayati konularda çözüm üretecekler. Su kıtlığına karşı yenilikçi teknolojiler ve politikalar geliştirerek, suyun verimli kullanımı, yağmur suyu hasadı, deniz suyunun arıtılması ve atık suyun geri dönüşümü gibi alanlarda çalışacaklar. Ayrıca, tarımda su tasarrufu sağlayan sulama teknikleri ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri geliştirilmesi için araştırmalar yapacaklar. Bu alanda çalışacak danışmanlar, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması konusunda hükümetlere, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik edecek, yenilenebilir enerji projeleri ve karbon emisyonlarını azaltma stratejileri üzerinde de çalışmalar yürütecekler..
 
10. UX/UI Tasarımcısı
 
Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, dijital ürünlerin başarısında kritik bir rol oynadığı için yapay zeka (YZ), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), robotik ve tam otonom uygulamaların hayata karışmasıyla birlikte değişecek ve gelişecektir. Bu yeni ürün ve hizmetler için yeni kabiliyetlere ve uzmanlıklara sahip tasarımcılara, kullanıcı dostu ve estetik açıdan hoş arayüzler oluşturabilen yeteneklere ihtiyaç duyulacak ve bu ihtiyaç büyüyecek.
 
11. E-Spor Koçu
 
E-sporun hızla büyümesi, Apple Vision Pro gibi sanal gözlüklerin yaygınlaşması ve metaverse'ün klasik oyunların yerini almaya başlamasıyla birlikte, e-spor koçlarına olan talep de artacak. Bu koçlar, oyuncuların performansını artırmak için stratejiler geliştirecek, antrenman programları oluşturacak ve sanal oyuncularla entegrasyon gibi ileri seviye çalışmaları yönetecekler.

 
12. Sağlık Teknolojileri Uzmanı
 
Sağlık sektöründe teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, sağlık teknolojileri uzmanlarına olan ihtiyaç da hızla artacak. Bu uzmanlar, gelişmiş tıbbi cihazlar ve dijital sağlık çözümleri geliştirerek hastaların tedavi süreçlerini iyileştirecek ve sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi yöntemler ve stratejiler tasarlayacaklar. En çok şu alanlarla ilinti içinde olacak ve bu alanları anlamaları gerekecek: genetik, yapay zeka, büyük veri analitiği, robotik cerrahi, tele-tıp, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR), biyosensör teknolojileri, biyoenformatik ve kişiselleştirilmiş tıp.
 
13. Eğitim Teknolojileri Uzmanı
 
Eğitim teknolojileri uzmanları, gelecekte dijital eğitim araçları ve platformları geliştirerek öğrenme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirecekler. Yapay zeka destekli öğrenme sistemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, uyarlanabilir öğrenme platformları, büyük veri analitiği ile öğrenme analitiği, çevrimiçi işbirliği araçları ve oyun tabanlı öğrenme çözümleri gibi çeşitli alanlarda yetkinlik kazanacaklar. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak, öğrenci başarısını ve katılımını artıracaklar. Aynı zamanda, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına, veriye dayalı kararlar alabilmeleri için gerekli araçları ve analizleri sağlayacaklar. Gelecekte, uzaktan eğitim ve hibrit öğrenme modelleri daha yaygın hale geldikçe, eğitim teknolojileri uzmanlarına duyulan ihtiyaç da artacak. Eğitim teknolojileri uzmanları, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim süreçlerini daha verimli, etkileşimli ve eğlenceli hale getiren inovatif çözümler geliştirerek, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini azaltacak ve daha kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratacaklar.
 
14. İnovasyon ve YZ Pilot Proje Yöneticileri, Uzmanları
 
Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, pilot projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve bu projelerin genişletilmesi süreçlerinde önemli roller üstlenecekler. İnovasyon ve YZ uzmanları, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri ve trendleri takip ederek, işletmelere ve organizasyonlara stratejik danışmanlık hizmeti sunacaklar. Proje yöneticileri, çeşitli endüstrilerde yapay zeka uygulamalarının entegrasyonunu sağlayacak, süreçleri optimize edecek ve verimliliği artıracak çözümler geliştirecekler. Bu projeler, sağlık, finans, üretim, perakende, eğitim ve daha birçok sektörde devrim niteliğinde değişiklikler yaratacak. İnovasyon ve YZ uzmanları, projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar her aşamada yer alarak, kaynak yönetimi, risk analizi ve proje planlaması gibi kritik görevleri üstlenecekler. Aynı zamanda, ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını garanti edecekler. Bu profesyoneller, veri analitiği, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve robotik süreç otomasyonu gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olacaklar. Gelecekte, YZ ve inovasyon projeleri, sürdürülebilirlik, etik ve sosyal sorumluluk ilkeleriyle uyumlu bir şekilde yürütülerek, topluma ve çevreye olumlu katkılar sunacak. Bu sayede, işletmelerin ve organizasyonların geleceğe daha hazırlıklı olmaları ve inovatif çözümlerle öne çıkmaları sağlanacak.
 
15. Kentsel Tarım Uzmanı:

Kentsel tarım uzmanları, şehirlerde sürdürülebilir gıda üretimini teşvik eden projeler geliştirerek, tarım teknolojilerini merkeze alarak şehir içi tarım projeleri, dikey çiftlikler ve döngüsel ekonomi uygulamalarında uzmanlaşacaklar. Gelecekte, bu uzmanlar, akıllı sulama sistemleri, enerji verimli sera teknolojileri, hidroponik ve aeroponik sistemler, yerel gıda dağıtım ağları ve atık yönetimi gibi konularda çalışacaklar. Şehirlerin gıda güvenliğini artırarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak ve toplulukların daha yeşil ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak projeler geliştirecekler. Tarım teknolojilerindeki en son yenilikleri takip ederek, şehirlerdeki gıda üretim verimliliğini artıracak ve karbon ayak izini azaltacak çözümler üretecekler. Dikey çiftlikler ve kent içi tarım projeleri, sınırlı alanlarda yüksek verimlilikle gıda üretimi yapılmasını mümkün kılarak, şehirlerdeki taze gıda erişimini artıracak. Kentsel tarım uzmanları, bu tür projelerin tasarımı, uygulanması ve yönetimi konularında derinlemesine bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, topluluk bahçeleri, kentsel tarım eğitim programları ve yerel gıda kooperatifleri gibi inisiyatiflerle, şehir sakinlerini sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirecek ve katılım sağlamalarını teşvik edecekler. Bu sayede, kentsel tarım uzmanları, şehirlerin hem ekonomik hem de sosyal yapısına olumlu katkılarda bulunarak, daha dayanıklı ve sağlıklı toplulukların oluşmasına destek olacaklar.
 
16. Sanal Gerçeklik (VR) Geliştiricisi
 
Sanal gerçeklik teknolojisi, pazarlama, satış, e-ticaret, metaverse,  eğlence, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda daha yaygın olarak kullanılacak ve VR geliştiricilerine olan talep hızla artacak. VR geliştiricileri, 3D materyaller, giysiler, binalar, mekanlar, sürükleyici eğitim programları, rehabilitasyon ve terapi uygulamaları, sanal turizm deneyimleri, uzaktan işbirliği platformları ve etkileşimli eğlence içerikleri gibi alanlarda çalışacaklar. Yapacaklarının sonu, limiti olmayacak. Ayrıca, artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka entegrasyonu ile daha gerçekçi ve etkileşimli sanal deneyimler tasarlayacaklar. Bu sayede, kullanıcıların yaşam kalitesini artırarak, çeşitli sektörlerde verimliliği, etkileşimi artıracaklar. Sürdürülebilir dünyaya geçerken fiziki üretimi, tüketimi, çöpü, atığı azaltıp; dünyayı dijitale geçiren, yeşil devrimin en önemli ve stratejik alanlarından biri olacaklar.
 
17. 3D Baskı Uzmanı
 
3D baskı teknolojisi, üretim süreçlerini dönüştürmeye devam edecek. 3D baskı uzmanları, kişiselleştirilmiş tıbbi cihazlar ve protezler, hızlı prototipleme için endüstriyel tasarımlar, inşaat sektöründe modüler yapı elemanları, otomotiv ve havacılık için hafif ve dayanıklı parçalar üretecekler. Ayrıca, biyoyazıcı uygulamalarında organ ve doku mühendisliğinde kullanılarak sağlık alanında devrim niteliğinde ilerlemelere katkıda bulunacaklar.
 
18. Dijital İçerik Üreticisi
 
Dijital içerik üreticileri, sosyal medya ve dijital platformlar için içerik oluşturarak markaların çevrimiçi varlığını güçlendirecekler. Yapay zeka (YZ) destekli içerik oluşturma, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri, metaverse etkinlikleri, hologramlar, canlı yayınlar ve sanal karakterler gibi yenilikçi teknolojileri kullanacaklar. Ayrıca, viral videolar, etkileşimli sosyal medya kampanyaları, podcastler, blog yazıları ve grafik tasarımlar üretecekler. E-ticaret entegrasyonları, SEO, veri analitiği ve kullanıcı etkileşimini artırmak için yenilikçi yöntemler kullanarak içerik stratejilerini optimize edecekler.
 
19. Bilgi İşlem Mimarı
 
Süper bilgisayarlar, kuantum bilişim, bulut ve yapay zeka teknolojileri, blockchain, kripto varlıklar, metaverse ve omni-kanal entegrasyonları gibi alanlarda kritik roller üstlenecekler. Veri merkezleri ve bulut bilişim sistemlerinin yanı sıra, gelişmiş ağ sistemleri, yüksek performanslı hesaplama altyapıları ve güvenli dijital varlık yönetimi çözümlerini tasarlayıp yönetecekler. Ayrıca, veri analitiği, yapay zeka destekli otomasyon ve sanal gerçeklik entegrasyonları gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak işletmelerin bilişim altyapılarını optimize edecekler.
 
20. Nanoteknoloji Mühendisi
 
Malzeme bilimi, tıp, elektronik ve enerji alanlarında devrim niteliğinde ilerlemeler sağlayacak. Atom ve molekül düzeyinde çalışmalar yaparak süper iletkenler, nano kaplamalar, akıllı materyaller ve biyo-uyumlu implantlar geliştirecekler. Ayrıca, kanser tedavisinde hedeflenmiş ilaç taşıma sistemleri, çevre kirliliğini azaltacak nano filtreler, esnek ve giyilebilir elektronik cihazlar ve enerji depolama çözümleri üzerinde çalışacaklar. Kuantum noktalar ve grafen gibi ileri düzey nanomalzemeler kullanarak elektronik ve fotonik cihazların performansını artıracak, sürdürülebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklar. Blockchain ve kripto varlıkların güvenliği için nano ölçekli şifreleme yöntemleri ve biyosensörler ile sağlık izleme cihazlarının entegrasyonu gibi yenilikçi çözümler üzerinde de çalışmalar yürütecekler.
 
21. Kripto Para Analisti-Uzmanı
 
Dijital para birimlerinin piyasa hareketlerini analiz edip yatırım stratejileri geliştirecek. Blockchain teknolojisi, akıllı kontratlar, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) uygulamaları, NFT (Non-Fungible Token) piyasaları ve token ekonomileri gibi kripto ekosisteminin dinamiklerini takip edecekler. Ayrıca, kripto varlık güvenliği, cüzdan yönetimi ve siber tehditlere karşı korunma konularında derinlemesine bilgi sahibi olacaklar. Kripto Para Analistleri, piyasa trendlerini tahmin etmek için veri analitiği ve yapay zeka araçlarını kullanacak, regülasyonları izleyerek uyumluluk stratejileri geliştirecekler. Yeni çıkan projelerin teknik incelemelerini yaparak, yatırımcılara potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında raporlar hazırlayacaklar. Aynı zamanda, stablecoinlerin ekonomik etkilerini ve merkezi bankaların dijital para birimlerinin (CBDC) piyasaya olası etkilerini analiz edecekler. Şimdidenin finansçıları, bankacıları yeni dünyada bu alana geçiş yapmış olacaklar.
 
22. Bulut Bilişim Uzmanı
 
Veri depolama ve yönetimi konularında devrim niteliğinde çözümler sunacak. Bu uzmanlar, AWS, Google Cloud, Azure gibi platformlarda bulut tabanlı altyapılar tasarlayacak ve yönetecekler. Yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlayan mikro hizmet mimarileri, konteynerleştirme (Docker, Kubernetes) ve sunucusuz (serverless) mimariler kullanarak uygulama geliştirecekler. Veri güvenliği ve gizliliği için güçlü şifreleme, kimlik yönetimi ve güvenlik duvarı çözümleri uygulayacaklar. Ayrıca, bulut tabanlı veritabanları (NoSQL, SQL) ve büyük veri analitiği için Hadoop ve Spark gibi araçlarla çalışacaklar. İş sürekliliği ve felaket kurtarma stratejileri geliştirip uygulayarak, veri kaybını önleyecek ve kesintisiz hizmet sağlayacaklar. Yapay zeka ve makine öğrenimi modellerini bulut ortamında entegre ederek, işletmelerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olacaklar.
 
23. YZ Etik Uzmanı
 
Yapay zeka uygulamalarının adil ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik bir rol oynayacak. Algoritmik önyargıları tespit edip düzeltmek, veri gizliliğini korumak ve şeffaflık standartlarını oluşturmak için çalışacaklar. Yapay zeka sistemlerinin sosyal etkilerini analiz ederek, insan haklarına ve etik değerlere uygun çözümler geliştirecekler. Ayrıca, YZ modellerinin hesap verebilirliğini artırmak için denetim protokolleri ve etik kurallar oluşturacaklar. Bu uzmanlar, işletmeler ve kamu kurumları için etik değerlendirme süreçleri tasarlayıp uygulayacak, yasal ve düzenleyici uyumluluğu sağlayacak rehberlik sunacaklar. Etik risk değerlendirmeleri yaparak, YZ uygulamalarının potansiyel zararlarını minimize edecek stratejiler geliştirecekler. Eğitim programları ve farkındalık kampanyaları ile YZ etik bilincini yaygınlaştırarak, teknolojinin toplum üzerinde olumlu etkilerini artırmayı hedefleyecekler.
 
24. Otomasyon Mühendisi
 
Üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırmak için yarı ya da tamamen otonom sistemler geliştirecek. Endüstriyel robotlar, yapay zeka (YZ) ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak, otomasyon teknolojilerini entegre edecekler. Üretim hatlarında robotik sistemler tasarlayıp programlayacak, sensör teknolojileri ve IoT (Nesnelerin İnterneti) ile veri toplama ve analiz süreçlerini optimize edecekler. Ayrıca, akıllı fabrikalar ve dijital ikiz teknolojileri kullanarak, süreç simülasyonları ve performans analizleri gerçekleştirecekler. Bu mühendisler, öngörücü bakım sistemleri geliştirerek, ekipman arızalarını önceden tespit edip, kesinti sürelerini minimize edecekler. Güvenli ve verimli otomasyon çözümleri sunarak, operasyonel maliyetleri düşürecek ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirecekler.
 
25. Giyilebilir Teknoloji Uzmanı
 
Sağlık ve yaşam tarzı alanlarında büyük yenilikler sunacak. Yazılım geliştirme, veri toplama ve analiz, cihaz tasarımı, malzeme bilimi ve süreç tasarımı konularında çalışacaklar. Örneğin, kalp atış hızı, uyku düzeni ve fiziksel aktivite gibi biyometrik verileri izleyen akıllı saatler ve fitness takip cihazları tasarlayacaklar. Ayrıca, tıbbi uygulamalar için biyo-uyumlu ve esnek sensörler geliştirip, kronik hastalıkların yönetimine yönelik giyilebilir çözümler sunacaklar. Kullanıcı deneyimini artırmak için ergonomik ve estetik açıdan çekici cihazlar oluşturacaklar. Bu cihazların pazarlama ve kullanım kampanyalarını planlayarak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklar. Ayrıca, güvenli veri aktarımı ve kullanıcı gizliliğini koruma konularında da yenilikçi çözümler geliştirecekler. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) entegrasyonları ile eğitim ve oyun gibi alanlarda yeni deneyimler sunacak giyilebilir cihazlar da geliştirecekler.
 
Sonuç: Burada yazabildiklerim, buzdağının görünen kısmı bile değil, sadece ufak bir parçacığı kadar sınırlı… Tahminlerinizin ötesinde, çok çok çok fazla, milyonlarca iş ve meslek türeyecek.
 
O yüzden bu bilgileri damıtıp şunu anlamanız önemli; Teknolojik gelişmelerle, çevresel koşullarla, doğanın zorlamalarıyla ve insanların değişen ihtiyaçlarıyla çözülmesi gereken o kadar çok sorun ve problem var ki gelecekte becerikli insanlara olan ihtiyaç alanları; yani meslekler ve işler de sayılamayacak kadar çok, azla ve sınırsız olacak.
 
Mesele; ”Ben hangi derde çare olacak bir iş yapmak istiyorum?” sorusunu yanıtlamakta. Yoksa katalogdan seçer gibi “Bu güzel, bu daha güzel, bunda hiç para yok, vb.” diye seçmek değil.
 
Yapmanız gereken: Geleceği analiz edin, gönülden bir çaba ile tutkuyla çözeceğiniz derdi, problemi seçin ve çok çalışarak, disiplinle onun T-İnsan’ı olun. Bu kadar. Gerisini geleceğiniz halleder😊 #YarınınİşiniYarınaBırakma #GelecekGüzelGelecek
 
“Öyle bir yetiştir ki kendini, sen işsiz kalmaktan değil, iş sensiz kalmaktan korksun!”
Fütürist Ufuk Tarhan | Ufuk Tarhan'dan Sözler


Bu  yazı Genc Motto Dergisi için Ufuk Tarhan tarafından. Aşağıda sayfaları görünen dergiyi PDF olarak okumak için buraya tıklayın 👇🏻 Instagram Hesabı👉🏻 @gencmotto 

    

  

  

    

 

  

  

Genç Motto, Ufuk Tarhan'ın yer aldığı "Geleceğe Yön Verme Rehberi, Geleceğin Meslekleri  (Sayfa 54-60) 👉🏻 Buraya Tıklayın   

Genç Motto, Ufuk Tarhan'ın yer aldığı "Yarının İşini Yarına Bırakmai (Sayfa 22-31) 👉🏻 
Buraya Tıklayın

Tüm Genç Motto Dergileri için buraya tıklayın 

Fütürizm Nedir 

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/ Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > Buraya tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini buradan takip edebilirsiniz.