Sıkca Sorulan Sorular
24678 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://linktr.ee/futuristufuk

Ne yapar?

 • Keynote speaker’dır
 • Kitap yazar
 • Workshop, panel, toplantı yönetir, moderatörlük, facilitation yapar.
 • Amaca uygun, farklılaşma, buluş/yaratıcılık çalışmaları tasarlar, yönetir
 • Kriz Yönetir
 • Bireysel iş anternörlüğü yapar
 • Üst düzey, kritik metin yazari editörlük yapar
 • Fütürist İş-Gelecek Tasarımcısıdır. İş modelleri geliştirir
 • Future / Horizon Scanning / Future Casting - Gelecek Taraması yapar, raporlar
 • Farklılık ve sürdürülebilir iş stratejileri geliştirir
 • Strateji danışmanlığı ve uygulama yapar
 • Baştan-sona içerik-uygulama ve yönetim danışmanlığı verir
 • Projelerin uygulama ve yönetimine bizzat katılır, paydaş, avatar olur
 • Değişimi tetikler ve yönetir
 • Kişi, kurum ve ürünleri temsil eder
 • Executive yönetici mentorluğu yapar

Kimlere hizmet verir? Akıllı ve iyi insanlara, kurumlara

 • Kişi, kurum ve oluşturulmuş özel topluluklara,
 • İş, aile, okul, sosyal, kampanya, yarışma, anket projelerine,
 • Ebeveynlere, kadınlara, derneklere vb. guruplara hizmet verir.

Ufuk Tarhan ve şirketi M-GEN´'le çalışmalarını kimler, nasıl, neler için talep ve organize ediyorlar?

 • Kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre talepte bulunuyorlar.
 • Kişiler bireysel olarak başvurup, kişiye özel programlarıyla seanslara katılabiliyorlar.
 • Çalışanlar, öğrenciler, yakın arkadaşlar, ebeveynler, kulüpler kendi guruplarını ve programlarını oluşturuyorlar.
 • Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanlarını Buluşturan Dernekler, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurumlar müşteri ve/veya üyeleri için düzenledikleri etkinlikler için istekte bulunuyorlar.
 • Kurumlar yıl sonu, yıla başlarken, ara-dönemsel yönetimsel çalışma, strateji toplantılarına ufuk açıcı, yeni açılımlar getirecek fikir tetikleyicisi olarak dahil ediyorlar.
 • Kurumlar temsilci, bayi toplantılarında özel bölümler ayırıyorlar.
 • Kurumlar Ufuk Tarhan ve M-GEN hizmetlerini, kitaplarını müşterilerine hediye olarak sunuyorlar.
 • Bireyler ilişkide bulundukları kurum, dernek, örgüte önererek, organizasyon yapılmasını sağlıyorlar.
 • Gelişime, geleceğe önem veren kurumlar okullara, öğrenci guruplarına ve kulüplerine eğitim, seminer sponsoru olarak sunuyorlar.
 • Eğitim, danışmanlık firmalarının programlarının içine dahil ediliyor.
 • Okullar, dershaneler, kurslar öğrencileri için düzenliyorlar.
 • Ebeveynler kendi aralarında gurup oluşturuyorlar.

Ufuk Tarhan’ın ve şirketi M-GEN’in verdiği hizmetler nelerdir?

 • Konuşmacılık, Keynote Sepaker’lık
 • Seminer, konferans, panel
 • Eğitim
 • Workshop, arama, inovasyon çalışmaları
 • Facilitation (kurgulanmış veya modellenecek)
 • Yönetici Yöneticiliği (Coaching, Yönetici Mentorluğu)
 • Bireysel antrenörlük
 • Amaca hedefe ulaşmak için iş, proje tasarım ve uygulaması,
 • Çözülemeyen problemlerin çözümünü, yapılamayan işlerin yapılmasını sağlamak
 • Tematik toplantı, etkinlik, içerik organizasyonu ve gerçekleştirilmesi
 • Özel projeler yapılması
 • İçerik tasarımı, desteği, yönetimi
 • Web, mobil, dijital tabanlı proje, yarışma, anket, gazete, dergi, sütun, sayfa, site vb. kurgulamak

Ufuk Tarhan ve M-GEN le çalışanlar ne kazanırlar?

 • Gelecek için yeni bir tarifleri olur
 • Bugün ve yarın için yapabileceklerini, yapmaları gerekenleri belirlerler
 • Başarılı olmak için geleceği şekillendirmeyi öğrenirler
 • Kazanmak için plan yapar, gerçekçi hedefler oluştururlar
 • Gelecekte önemli ve değerli olacak yetkinlikleri keşfederler
 • Heyecan duyar, motive olur, uzgörü, içgörü, yöngörü ve özgüvenlerini yükseltirler
 • Pratik ve etkin olmayı öğrenirler ve daima; hedeflerine ulaşırlar, başarır, ilerler, mutlu olur ve para kazanırlar

Ufuk Tarhan ve M-GEN nelere odaklanır?

 • Gelecek taramasına (future/ horizon scanning)
 • Sorunları ve nedenlerini saptamaya
 • Değişim, dönüşüm alanlarını belirlemeye
 • Değişimi, dönüşümü ve geleceği yönetmeye
 • Gelecekle geleceklere
 • Sektör ve alanlara göre gelecekteki koşullara
 • Gelecekte parlayacak iş ve yaşam modellerine, trendlere
 • Fütürist bakış ve uzgörüye
 • Fütürizmi anlamaya, ne olduğuna, neye işe yaradığına
 • Gelecekte iş ve insana
 • Yarının ihtiyaçlarına, fırsat ve tehditlerine
 • Geleceğin başarı faktörlerine
 • Gelecekte başarı sağlayacak yetkinliklere
 • Farklı nesilleri, nesil farklarını yönetmeye
 • Kurumsal ve Kişisel Gelecek Planlamasına
 • Hedeflenmeye, kişisel-kurumsal vizyon, misyon oluşturulmasına
 • Sürdürülebilir iyilik hali nasıl oluşturmaya
 • Sürdürülebilir planlar nasıl yapmaya
 • Yaratıcılığın 5N-1K'sına
 • Uygulamaya nasıl geçilmesine, ertelemeye son verilmesine
 • Kriz yönetmeye

Çalışmalar önceden belirlenmiş belirli kalıplara göre mi yapılır? Standart mıdır?

Hem Ufuk Tarhan’ın hem M-GEN'in odaklandığı alan ´´daha iyi bir gelecek için´´ olumlu gelecek tasarımıdır. Bu amaçlara hizmet edecek şekilde, içerik ve uygulamalar, kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve projelendirilir. Çalışmalar kişi ve kurumların sonuç odaklarına göre özgün yapılandırılır.

Neden farklıdır, niye tercih etmeliyim?

 • Gelecekte beklenen, iş/yaşam sonuçlarına odaklıdır.
 • Özgündür, yaratıcıdır. Her an parlak fikir çıkabilir!
 • 'Beauty of Simplicity - Yalınlığın Güzelliği ilkesinden şaşmaz
 • Kısa, direkt, pratik ve eğlencelidir
 • Gelecek algısını değiştirir, ezber ve şablonları bozar, yeni açılımlar getirir
 • Hem gelecekçi hem gerçekçi, hemen uygulanabilir somut bilgi, yöntem ve fikirlerle donatır, özgüveni yükseltir
 • Katılımcılarının bugünü kurtarırken; geleceğe hazırlanmalarını, hibridleşmelerini önemser
 • Geleceğe umutla ve donanmış bakmaları için sebepler hatırlatır, gösterir
 • İnsanlarıın motivasyonlarını, başarma isteklerini, heyecanlarını arttırır, merak uyandırır,
 • Verimlilik, enerji, katılım arttıracak uygulamalara yoğunlaşılır
 • Çalıştay ve ortak akıl, arama toplantılarında katalitik yöntemini kullanır

Çalışmaların program ve bütçeleri nedir?

Kişisel, kurumsal ihtiyaç, çalışma, proje kapsamına göre belirlenir.

İletişim: Link